Dela

Facebook Mail Twitter

Samtal om våldsvågen: komplexa problem med fokus på lösningar

Hur ser vardagen ut för de som möter våldsbrott och gängkriminalitet i sin arbetsvardag? Vilka är berättelserna från förhörsrum, rättssalar och BUP-mottagningar? Och vilken roll har forskaren och akademin i arbetet med att komma till rätta med problemen? Detta var några av de frågor som berördes vid ett panelsamtal på Södertörns högskola häromveckan.

Vita pilar som pekar åt olika håll, betongvägg

Barn och ungdomar har alltid farit illa, men problemen idag får andra dimensioner när barnen dras in i kriminella nätverk och allvarliga våldsbrott. Det säger Jonas Lindström, doktor i sociologi, som i sin forskning studerat segregation och hur den påverkar samhället och människor. Han var en av de som deltog i Erfarenhetsforum om våldsvågen, professionerna och framtiden.

Lotta Victor Tillberg, lektor i polisiärt arbete var den som tog initiativ till panelsamtalet.

– Vi alla lever idag i en fragmenterad informationsmiljö där åsikter och monologer kastas fram och tillbaka. Alla pratar men ingen lyssnar. Jag ville ge plats åt den reflekterade erfarenheten inifrån några av de professioner som kommer i kontakt med våldet. I Svarta lådan, som är en fantastisk lokal, skapade vi en plats för dialog där olika perspektiv kunde mötas och brytas, svarar hon på frågan om tankarna bakom ett erfarenhetsforum.

Samlade olika yrkesgrupper

Panelen samlade personer från olika yrkesgrupper som möter barn och ungdomar, från rättsväsendet till socialtjänst.

– En tanke med att samla åklagare, polis, psykolog och forskare var så klart att diskutera utifrån vad som hänt de senaste åren. Men också hur vi inte bara ska diskutera utan också hitta konkreta vägar framåt, säger Jonas Lindström.

Vikten av att gå från ord till handling är något som Jonas Lindström ofta återkommer till. Med 20 års erfarenhet av segregationsforskning ställer han sig ofta frågan varför man fortfarande pratar och han saknar ett samlat grepp kring lösningar.

– Den här panelen visar hur komplext det är med alla bitar som måste arbeta tillsammans. Det är intressant att se hur vi inom akademin kan bidra, inte minst inom samverkan då vi sitter på olika håll och gör olika saker men fokus är det samma: hur skapar vi ett fungerande samhälle och en rimlig framtid för de här barnen och ungdomarna som växer upp med skilda livsvillkor, säger han.

Sociala medier och kritiskt tänkande

En annan punkt som han lyfte i samtalet var vikten av att lära barn sätta ord på de tankar de har och att de lär sig kritisk tänkande. All den information som florerar på sociala medier med olika uppfattningar om platser och bilder av verkligheten kan vara svår för barn och unga att hantera.

– Det är ju sådant vi sysslar med inom akademin, kritiskt tänkande, och få folk att förstå att allt inte alltid som man först tror. Och kan man få ut det är mycket vunnet också, säger han.

På Södertörns högskola bedrivs så väl forskning som utbildning inom socialt arbete, sociologi och polisiärt arbete. Här samlas framtida yrkesutövare, erfarna forskare och yrkesverksamma lärare. Lotta Tillberg har genom åren arrangerat en hel del erfarenhetsforum men aldrig tidigare mött ett så stort intresse.

– Det talar för att ämnet är angeläget och behöver ges plats. Människor är lösningsorienterade, vi tänker snabbt; här är ett problem, här har vi en lösning. Men våldsvågen är ett komplext problem, som både muterar och är oförutsägbart. Det påverkar människor och yrken på olika sätt, och i ett rasande tempo. Här kan högskolan spela en viktig roll, inte bara genom forskning och utbildning men också genom att erbjuda en arena för dialog och samverkan, avslutar hon.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Samhällsvetenskap

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-02-28