Projekt och publikationer

Här kan du läsa mer om aktuella forskningsprojekt och ta del av forskningsrapporter och andra publikationer från Reinvents forskare.

På Södertörns högskola pågår många olika projekt om olika aspekter av stadens dynamik och inte minst den urbana periferins dynamik. Mer information om projekt och olika typer av aktiviteter finns på respektive forskares hemsida.

Exempel på fler projekt:

 • Affärsförbättringsdistrikt. En modell för att skapa säkra och attraktiva handelsområden (Oana Mihaescu m.fl.)
 • Betydelsen av det civila samhällets organisationer för ungdomars skolprestationer i marginaliserade bostadsområden (Alireza Behtoui)
 • Elastiska hem (Paul Feuhrer m.fl.)
 • En stad för alla? En studie om unga kvinnors liv i en föränderlig förort (Sara Ferlander m.fl.)
 • Flemingsberg: En inkluderande och sammanhållen stadsmiljö (Sara Ferlander m.fl.)
 • Konkurrens och prisbildning på bostadsmarknaden (Mats Berman m.fl.)
 • Kulturkraft (Ann-Sofie Köping Olsson m.fl.)
 • Marginaliserade grupper, grannskap och samhällsarbete. Förstudie i Järfälla kommun (Magdalena Elmersjö m.fl.)
 • Reinvent: Att återskapa förorten i fragmenterade landskap (Apostolis Papakostas m.fl.)
 • Segregation – vad händer när människor aldrig möts? (Jonas Lindström m.fl.)
 • Skolval, förtursregler och skolsegregation (Dany Kessel m.fl.)
 • Sociala innovationer mot segregation (Malin Gawell m.fl.)
 • Den urbana rättviserörelsen: Ungdomars aktivism och deltagande i det civila samhället (Lisa Kings)
 • Äga rum – rätt väg att gå för ökad delaktighet i kulturlivet? (Lena Sohl)

Personer som är knutna till Reinvent medverkar även i högskolans arbete med utveckling av så kallade strategiska partnerskap i regionen där samverkan inom forskning och utbildning systematiseras genom dialog och gemensam planering. Ett sådant strategiskt partnerskap tecknades med Botkyrka kommun 2020 och Huddinge kommun 2021.

Publikationer

Forskare knutna till Reinvent publicerar sig i såväl internationella vetenskapliga tidskrifter, i böcker på svenska samt genom andra kanaler. Publikationer listas i publikationsdatabasen DIVA. Länk till annan webbplats.