Samverkan

Samverkansuppdraget vid universitet och högskolor syftar till att skapa erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan högskolan och det omgivande samhället. Södertörns högskolas förhållningssätt är att samverkansuppdraget ska vara en integrerad del av utbildning och forskning.

Samtidshistoriska institutet samverkar med det omgivande samhället på olika sätt. Att fördjupa allmänhetens intresse för medborgerliga frågor och den politiska utvecklingen har varit en ambition för Samtidshistoriska institutet sedan institutet grundades. Samverkan kring publikationer, dokumentation, kunskapsförmedling och forskning sker för närvarande genom institutet och enskilda forskare med ett stort antal externa aktörer som bland andra: ABF, Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, Armémuseum, Finlandsinstitutet, Italienska Kulturinstitutet, Limmud, LO, Nordiska museet, OECD/NEA, Primo Levi-centret i Turin, Riksantikvarieämbetet, Riksdagens Arkiv, Riksteatern, Sigtunastiftelsen, Sveriges Jiddischförbund, Svenska industriminnesföreningen (SIM), Svensk kärnbränslehantering AB, Teater Tribunalen och Tyresö kommun.

Flera av Samtidshistoriska institutets forskare föreläser också regelbundet för en bred allmänhet i olika sammanhang, även där Samtidshistoriska institutet inte är arrangör.