Samverkan

Samverkansuppdraget vid universitet och högskolor syftar till att skapa erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan högskolan och det omgivande samhället. Södertörns högskolas förhållningssätt är att samverkansuppdraget ska vara en integrerad del av utbildning och forskning.

Samtidshistoriska institutet samverkar med det omgivande samhället på olika sätt. Att fördjupa allmänhetens intresse för medborgerliga frågor och den politiska utvecklingen har varit en ambition för Samtidshistoriska institutet sedan institutet grundades. Samverkan kring publikationer, dokumentation, kunskapsförmedling och forskning sker för närvarande genom institutet och enskilda forskare med ett stort antal externa aktörer som bland andra: ABF, Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, Armémuseum, Finlandsinstitutet, Italienska Kulturinstitutet, Limmud, LO, Nordiska museet, OECD/NEA, Primo Levi-centret i Turin, Riksantikvarieämbetet, Riksdagens Arkiv, Riksteatern, Sigtunastiftelsen, Sveriges Jiddischförbund, Svenska industriminnesföreningen (SIM), Svensk kärnbränslehantering AB, Teater Tribunalen och Tyresö kommun.

Flera av Samtidshistoriska institutets forskare föreläser också regelbundet för en bred allmänhet i olika sammanhang, även där Samtidshistoriska institutet inte är arrangör.

Nätverket av Samtidshistoriska institutet inkluderar tidigare kollegor som antingen flyttade till andra universitet eller som gick i pension (SHI Affiliated Scholars och Emerita).

SHI Affiliated Scholars: Andrej Kotljarchuk, Carl Marklund, Håkan Blomqvist, Janne Holmen, Johanna Ringarp, Monica Quirico, Steffen Werther, Yulia Gradskova and Lubna Qureshi.

Emerita: Eva Blomberg, Kjell Östberg, Torbjörn Nilsson, Ylva Waldemarsson.

Samtidshistoriska samtal

Urkatastrofen förkroppsligad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Christopher Collstedt och Norbert Götz diskuterar boken Urkatastrofen förkroppsligad, om humanitarismens historia i Sverige.

Södertörns högskolebiblioteks lounge den 5 september 2023.

Contemporary Talks: Bund i Sverige Länk till annan webbplats.

Ett samtal om Judiska Arbetarpartiet Bunds historia i Sverige.

Det ickesionistiska judiska arbetarpartiet Bund var en massrörelse i Polen före Förintelsen. Efter kriget försökte rörelsen återuppbygga sig, även bland flyktingar i Sverige. Hur mötte bundisterna efterkrigstidens nya värld med kalla kriget och Israels tillkomst? Håkan Blomqvist berättar i samtal med Martin Englund om den i svensk historieskrivning bortglömda erfarenheten.

Samtalet spelades in den 18 november 2020.

Global Politics of the Covid-19 Pandemic

The Institute of Contemporary History hosted this panel discussion on Peter Baldwin’s book Fighting the First Wave: Why the Coronavirus was Tackled so Differently across the Globe (Cambridge University Press 2021). Panelists were Yohann Aucante (ESSHC, Paris), Anne Kaun Södertörn University), and Fredrik Charpentier Ljungqvist (Stockholm University).

The panel was recorded on 5 May 2021.