Samverkan

SCOHOSTs medlemmar har under åren deltagit i en rad olika arrangemang anordnade av svenska myndigheter, organisationer, arbetsliv samt bredare samhällsintressen. Där har de bidragit med expertis bland annat genom presentationer och föredrag. De har också deltagit i den offentliga debatten genom artiklar eller som intervjuobjekt. SCOHOST har även medverkat i kunskapssammanställningar för olika myndigheter.

Även internationellt har SCOHOSTs medlemmar efterfrågats, bland annat som experter, t ex som medlemmar i kommittéer och organisationsstyrelser, samt som rådgivare, inbjudna talare och konferensorganisatörer. Det internationella samarbetet märks även i att myndighetsrepresentanter från flera östeuropeiska länder deltagit i de vetenskapliga sammankomster som under senare år har arrangerats av SCOHOST, t ex om befolkningsutveckling och självmordsdödlighet.

Offentlig föreläsning av professor Alexandr Nemtsov, Orsaker till alkoholmissbruk i Ryssland (Causes of Alcohol Abuse in Russia), 20:e december 2011.

Professor Alexandr Nemtsov, ledande expert på alkoholsituationen i Ryssland, gav en gästföreläsning på Södertörns högskola. SCOHOSTs ledare professor Ilkka Mäkinen öppnade kvällen med att introducera talaren och hans arbete.

Bilden som ges i boken skiljer sig på många sätt från den som getts i andra verk och är också mer chockerande. Professor Nemtsov visar att dagens situation i Ryssland är historiskt unik. Politiska händelser – Gorbatjovs antialkoholkampanj under 80-talet, Sovjets kollaps, introduktionen av marknadsekonomi – har dikterat alkoholvanorna. Konsekvenserna har varit fruktansvärda. Professor Nemtsov gör också internationella jämförelser och diskuterar alkoholpolitik i andra länder, inte minst i Sverige.

Download: diva-portal.org
Search: "Nemtsov"

Paneldiskussion Alkoholfrågan i Ryssland och Europa (The Alcohol Issue in Russia and Europe), 20:e december 2011, i Läkaresällskapets hus, Stockholm.

SCOHOST, Södertörns högskola, och CHESS, Stockholms Universitet/Karolinska Institutet organiserade tillsammans paneldiskussionen Alkoholfrågan i Ryssland och Europa.

I panelen: Alexandr Nemtsov, professor i psykiatri, institutionschef på Moscow Research Institute of Psychiatry

Barbro Westerholm, riksdagsledamot, professor, tidigare generaldirektör på socialstyrelsen, Stockholm.

David Leon, professor i epidemiologi, London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Maria Renström, ämnesråd, socialdepartementet, Stockholm

Denny Vågerö, professor i medicinsk sociologi på Stockholms universitet, grundare av SCOHOST.

Malcolm Dixelius, moderator, tidigare korrespondent i Moskva för Sveriges television.

Paneldiskussionen följdes av frågor och kommentarer från publiken.