Doktorandstudier

Doktorander som antagits vid forskarskolan tillbringar i regel sitt första år på Södertörns högskola hos CBEES. Där samlas expertis från flera olika discipliner med det gemensamt att deras forskningen på något sätt berör Östersjö- och Östeuroparegionen.

Under denna första tid erbjuds du som doktorand att delta i seminarier, konferenser och andra akademiska evenemang som arrangeras av BEEGS eller CBEES. Samtidigt tar du också del av de forskarutbildningskurser som ges inom BEEGS. Utöver detta anordnas en intern konferens särskilt för forskare som befinner sig i ett tidigt stadie av sitt avhandlingsarbete.

Parallellt med studierna vid BEEGS deltar du också i de forskarutbildningskurser som ges inom dit forskarutbildningsområde:

Du påbörjar också, i samarbete med din handledare, arbetet med din avhandling. Din handledare kan vara en person anställd på Södertörns högskola, eller vid något annat lärosäte.

De sista åren av forskarutbildningen tillbringar du merparten av din tid vid den institution som tillhandahåller forskarutbildningen. Däremot deltar du fortfarande vid evenemang arrangerade av CBEES och BEEGS.

Alla doktorander som antas vid forskarskolan BEEGS måste ta en av de obligatoriska kurserna som ges en gång varje år. Detta utöver de kurser som ges av respektive forskarutbildningsområde. BEEGS erbjuder dessutom ett antal valfria kurser under året. Några återkommer varje år, andra är nya kurser som ges av gästforskare. Därtill erbjuder BEEGS också sommarkurser i samarbete med andra lärosäten.

För mer information om forskarutbildningskurser, se våra engelska sidor.

Ansökningsperioden är i regel öppen en gång om året. Vi välkomnar sökande från hela världen med kraven att:

  • forskningen måste fokusera på Östersjö- och Östeuroparegionen och
  • du talar och skriver engelska obehindrat då det är arbetsspråket på BEEGS och CBEES.

Som doktorand tillbringar du första året vid CBEES, men du har din anställning hos en av våra forskarutbildningsområden:

  • Kritisk kulturteori
  • Miljövetenskapliga studier
  • Historiska studier
  • Politik, ekonomi och samhällets organisering
  • Utbildningsvetenskapliga studier

Doktorander vid BEEGS får lön, ett arbetsrum och andra förmåner under en period av fyra år.

Aktuella utlysningar hittar du under Lediga anställningar.

I samarbete med andra europeiska universitet och organisationer erbjuder CBEES och BEEGS sommarkurser. Ämnen varierar från år till år men har tidigare handlat om populism och radikalisering inom politiken, identitet och Europas kulturella minnen.

För mer information, kontakta summeruniversity@sh.se