Kalender

24 sep

Disputation med Mani Shutzberg i den praktiska kunskapens teori

Mani Shutzberg försvarar sin avhandling: "Tricks of the Medical Trade: Cunning in the Age of Bureaucratic Austerity”.