Våra forskningsteman

Forskningen inom området miljövetenskapliga studier fokuserar på miljövetenskap och bedrivs under två integrerade forskningsteman: Hållbarhet: utmaningar & möjligheter samt Miljö.

Hållbarhet: utmaningar och möjligheter

Hur beskrivs och förstås hållbarhet inom och mellan olika kontexter? Och hur kan hållbarhetens olika aspekter lyftas på såväl det lokala som det globala planet? Det är frågor som detta forskningstema riktar in sig på utifrån tre olika fokusområden:

  • Förvaltning och styrning
  • Utveckling, makt och rättvisa
  • Samverkan och förändring

Miljö

Miljö och ekosystem kan förändras av såväl geologiska och biologiska processer, som av mänsklig påverkan. Hur de här förändringar ser ut över tid och rum är frågor forskare inom temat Miljö ägnar sig åt. Temat är uppdelat i tre fokusområden:

  • Miljöförändringar
  • Ekologiska processer
  • Hållbarhet och människans påverkan

För mer information om vår forskning och respektive forskningstema, se miljövetenskapens engelska sidor. Länk till annan webbplats.