Student

Styrdokument för forskarutbildningar

Forskarutbildningen vid Södertörns högskola styrs dels av högskolelag och högskoleförordning, dels av interna styrdokument.

Nedan följer de viktigaste centrala styrdokumenten. Allmänna studieplaner för forskarutbildningsämnena återfinns på respektive forskarutbildningsområdes sida.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-07-01