Pluralism, polarisering och social sammanhållning

Määnniskor som rör sig framåt

Forskningsplattformen handlar om empirisk humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om polarisering och social sammanhållning i det pluralistiska Sverige. Fokus ligger särskilt på relationen mellan stat och civilsamhälle, analys av möjligheter och utmaningar, samt teori- och metodutveckling.

Plattformen är ett brett nätverk inom humaniora och samhällsvetenskap. Ämnen som ingår är bland annat religionsvetenskap, etnologi, statsvetenskap, socialt arbete, sociologi, pedagogik, polisutbildning och lärarutbildning.

Pluralism och polarisering är ett särskilt starkt forskningsfält inom flera ämnen och institutioner på högskolan. Den här plattformen faciliterar samarbete bland forskare i våra olika forskningsmiljöer och fungerar som en hub i relation till externa intressenter inom sektorerna skola, vård, polis, försvar och förvaltning.

Styrgrupp

Kontakt

David Thurfjell

Professor

Institutionen för historia och samtidsstudier

david.thurfjell@sh.se 08-608 46 33

Gustav Lundberg

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

gustav.lundberg@sh.se 08-608 51 86

Kalender

Kunde inte hitta några händelser.

Fler händelser

Nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Fler nyheter