Styrgrupp

Varje forskningsplattform utgörs av en mångvetenskaplig styrgrupp med ett antal ledamöter som representerar minst två institutioner.

  • Karin Borevi, statsvetenskap (Institutionen för samhällsvetenskaper)
  • Ali Hajighasemi, socialt arbete (Institutionen för samhällsvetenskaper)
  • Jonna Lappalainen, den praktiska kunskapens teori (Institutionen för kultur och lärande)
  • Simon Sorgenfrei, religionsvetenskap (Institutionen för Historia och samtidsstudier)
  • David Thurfjell, religionsvetenskap (Institutionen för Historia och samtidsstudier) Koordinator
  • Maria Zackariasson, etnologi (Institutionen för Historia och samtidsstudier)