PedagogikPrat

Välkommen till PedagogikPrat, en poddserie som för samtal om pedagogik och pedagogiska frågor vid Södertörns högskola.

I den här poddserien får du träffa pedagogikämnets forskare och lärare. De kommer att prata om sin forskning, den undervisning de bedriver och vad som inspirerat dem att arbeta med pedagogiska frågor. De kommer även med stor sannolikhet att prata om en och annan pedagogisk utmaning.

Vid högskolan är pedagogik ett akademiskt ämne som bedriver både forskning och undervisning. Ämnet ger fristående kurser från grundnivå till magisternivå och ingår i lärarutbildningens olika program. I fokus är frågor om lärande, undervisning och utbildning – frågor som hjälper oss att förstå hur människor formas och förändras, liksom hur kultur, kunskap och värden lever vidare och utvecklas över tid.