Aristotle's theory of causality

Finansiärer

Vetenskapsrådet (VR)

Projekttyp

Forskning

Aristotle is the first to argue that the task of natural science is essentially to investigate into the various causal relations that govern the processes of nature. This project deals with different questions, epistemological as well as metaphysical, that are raised by Aristotle's theory of causality. What kind of object is a cause: is it a thing or an event? Are causes 'out there' in the world, as objective features of this world, or are they rather to be thought of as elements in our explanations of nature? By exploring Aristotle's ways of dealing with and responding to this and other related issues, the project aims to contribute to our understanding of what it all means to explain nature in causal terms, as well as of what kind of knowledge such explanations may give us.

 Hos Aristoteles formuleras för första gången idén att naturvetenskapens uppgift väsentligen är att utforska de olika orsakssamband som råder i naturen. Projektet undersöker en rad frågor, kunskapsteoretiska såväl som metafysiska, som Aristoteles orsakslära väcker. Vad för slags objekt är orsaker: är de föremål eller händelser? Finns orsaker ”därute” i världen, oberoende av oss, eller är de snarare komponenter i våra förklaringar av naturen? Genom att se på hur dessa och andra frågor hanteras av Aristoteles syftar projektet till att ge en ökad förståelse av vad det innebär att förklara naturen i kausala termer, och vad för slags kunskap sådana förklaringar ger oss.

Forskningsområde / geografiskt område

Institutionen för kultur och lärande Filosofi Kritisk kulturteori

Projekttid

2013 — 2016

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-11-28