En ny skogspolitik på väg: processen att förhandla och anta ett nationellt skogsprogram i den växande bioekonomin

Finansiärer

Forskningsrådet för miljö och areella näringar

Under de senaste två decennierna har nationella skogsprogram antagits i mer än 100 länder. Ett skogsprogram är ett forum för samverkan om politik och brukande som skapas av staten men där även privata aktörer deltar. Skogsprogram har dock sällan lyckats bidra till förändringar i skogsbrukets praktik. I Sverige har regeringen infört en deliberativ process med syfte att skapa ett skogsprogram som bidrar till utvecklingen mot en biobaserad samhällsekonomi. Programmet ska bidra med nya förslag till skogspolitiken genom att föreslå legitima, effektiva och evidensbaserade förslag till regeringen.

Syftet med detta projekt är att undersöka i vilken utsträckning samt under vilka förutsättningar ett skogsprogram kan vara en ny och legitim arena för samverkan som

  1. skapar evidensbaserade och legitima beslut och
  2. förbättrar effektivt genomförande av skogspolitiken i den växande bioekonomin.

Vi utgår ifrån en tvärvetenskaplig ansats och kombinerar samhällsvetenskapliga teorier om samverkan med forskning om skogsbruk och biodiversitet för att möjliggöra analyser av såväl beslutsprocesser som resultat. Detta ger unika möjligheter att analysera hela processen i en av världens största skogsnationer med utdragna konflikter kring skogsbruk. Vi intervjuar deltagare, observerar samverkansprocesser och analyserar officiella dokument.

Våra resultat kommer att bidra till det svenska skogsprogrammets genomförande samt ge rekommendationer till beslutsfattare som söker samverkan inom skogssektorn. Detta forskningsprojekt har därmed stor relevans både för forskning om kollektiva naturresurser och för politikens beslutsfattare.

 

Thomas Ranius, Professor, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

Forskningsområde / geografiskt område

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Miljövetenskap Miljövetenskapliga studier Natur & miljö Sverige

Avtalsid

2016-00786

Projekttid

2017 — 2021

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-10-04