Johanna Johansson

Fil dr

Lektor

Fil.dr. statsvetenskap. Lektor i miljövetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning. Forskar om bioekonomi, politik & styrning för ett hållbart nyttjande av den svenska skogen.

08-608 45 14 086084514

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD468

Jag är Fil. dr i statsvetenskap (Umeå universitet, 2013) och sedan september 2014 anställd som lektor i miljövetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning vid Södertörns högskola. Mina främsta forskningsintressen rör dialog och samverkan samt styrmedel och implementeringsprocesser inom skogspolitik och naturresursförvaltning. Jag har även ett stort generellt forskningsintresse för miljöpolitik på lokal, nationell och internationell nivå. Jag har tidigare även undervisat inom dessa områden i statsvetenskap vid Umeå universitet. Jag deltar även regelbundet i olika internationella konferenser och jag har även varit gästforskare vid Yale School of Forestry and Environmental Studies, Yale University, USA.

Forskningsprojekt

"En ny skogspolitik på väg: Processen att förhandla och anta ett svenskt nationellt skogsprogram i den växande bioekonomin". Finansierat av Formas 2017-2020 (huvudsökande/projektledare).

"Direkta och indirekta effekter av klimatförändringar: konsekvenser för naturvårdsstrategier och policy". Finansierat av Formas, Nationella forskningsprogrammet om klimat, 2018-2019 (medsökande, SLU).

"Skogsbranden i Västmanland: riskhantering, legitimitet och socialt lärande". Finansierat av Formas 2015-2017 (medsökande, Örebro universitet).

"Biobränseluttag från skog med bibehållen biologisk mångfald och ekosystemtjänster". Finansierat av Formas 2016-2017 (medsökande, SLU).

"Future Forests - Sustainable Strategies under Uncertainty and Risk". Finansierat av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra), Skogforsk, Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet (post doc 2014-2016).

Aktuella publikationer

Sténs, A., Roberge, J-M., Löfmarck, E., Beland-Lindahl, K., Felton, A., Widmark, C., Rist, L.,Johansson, J., Nordin, A., Nilsson, U., Laudon, H., Ranius, T. 2019. From ecological knowledge to conservation policy: a case study on green tree retention and continuous cover forestry in Sweden.Biodiversity and Conservation, 1-28. DOI:10.1007/s10531-019-01836-2.

Lidskog, R., Johansson, J., Sjödin, D. 2019. Wildfires, responsibility and trust: public understanding of Sweden’s largest wildfire. Scandinavian Journal of Forest Research, 34(4): 319-328.

Johansson, J., Sandström, C., Lundmark, T. 2018. Inspired by structured decision making: a collaborative approach to the governance of multiple forest values. Ecology and Society, 23(4): 16.

Olschewski, R., Sandström, C., Kasymov, U., Johansson, J., Fürst, C., Ring, I. 2018. Policy Forum: Challenges and opportunities in developing new forest governance systems: Insights from the IPBES assessment for Europe and Central Asia. Forest Policy and Economics, 97: 175-179.

Johansson, J., 2018. Collaborative governance for sustainable forestry in the emerging bio-based economy in Europe. Current Opinion in Environmental Sustainability, 32: 9-16.

Länk till min twitterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA