Independence in higher education: A comparative study of Sweden and Russia

Finansiärer

Östersjöstiftelsen

Projekttyp

Forskning

Sammanfattning

Självständighet är ett begrepp som har fått ökad uppmärksamhet inom högre utbildning sedan Bolognadeklarationen, inte minst i relation till de självständiga arbeten studenterna skriver under utbildningens gång. Detta märks bland annat i att studenters självständighet, eller att arbeta självständigt är något som återkommer i styrdokument på olika nivåer. Samtidigt är självständighet ett begrepp som kan förstås på många olika sätt i olika sammanhang och hur vi förstår och använder begreppet inom högre utbildning kan påverka både hur vi bedömer studenternas prestationer och de didaktiska och organisatoriska val som görs av de undervisande lärarna.

Oklarheter i hur självständighet förstås och hanteras i praktiken kan leda till osäkerhet och kan till och med vara ett hinder för studentutbyte och stå i vägen för internationell jämförelse i linje med intentionerna i Bolognadeklarationen. Syftet med detta projekt är därför att undersöka hur begreppet "självständighet" förstås och används på olika nivåer i två typer av utbildningar på högskolenivå: journalistikutbildning och lärarutbildning, i två länder - Ryssland och Sverige.

Den ursprungliga projektgruppen bestod av projektledare Jenny Magnusson, lektor i svenska, Södertörns högskola, Jan-Olof Gullö, lektor i journalistik, Södertörns högskola, Greg Goldenzwaig, PhD, Svenska institutet & Södertörns högskola, och Maria Zackariasson, professor i etnologi, Södertörns högskola.

Detta tvärvetenskapliga projekt är därmed knutet till Institutionen för kultur och lärande, Institutionen för samhällsvetenskaper och Institutionen för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola, samt till Lärarutbildningen.

Inom ramen för projektet sker samarbete med forskare vid och företrädare för journalistik och lärarutbildning vid Moscow State University, S:t Petersburg State University, Herzen University S:t Petersburg, Northern (Arctic) Federal University, Archangelsk, samt vid Malmö universitet.

2021

Book Presentation: Handledning i praktiken, at the Higher Seminar of Ethnology, Södertörn University, Stockholm, May 20, 2021. Maria Zackariasson.

Paper at the conference Forskning om högre utbildning, Örebro universitet, Örebro May 19-20, 2021. Title: ”Osäkra studenter - och handledare? Att hantera osäkerhet i uppsatshandledning”. Maria Zackariasson

Paper at the conference Forskning om högre utbildning, Örebro
universitet, Örebro May 19-20, 2021. Title: ”Handledarens frågor: att möjliggöra självständighet i ett handledningssamtal".

Invited guest lecturers at Högskolan i Borås, Borås, February 24, 2021. Title: ”Handledning i praktiken”. Maria Zackariasson & Jenny Magnusson.

Invited guest lecturers at Göteborgs universitet, May 24, 2021. Title: Handledning av självständiga arbeten”. Jenny Magnusson

2020

Presentation at the conference NU2020 – Hållbart lärande, October 6-9, Stockholm. Title: “Att hantera osäkerhet" - uppsatshandledning som kollegial praktik. Maria Zackariasson.

Presentation at the conference NU2020 – Hållbart lärande, October 6-9, Stockholm. Title: “Jättebra, men” - Handledares beröm i handledningsssamtal. Jenny Magnusson.

Presentation at the conference ASLA, Det nationella symposiet för ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap 23/4, 2020. Title: Att förhålla sig till källor: Självständighet i handledning, Jenny Magnusson.

2019

Guest lecture at Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholm University, 2/10 2019. Title: ”Handledning som social praktik”. Maria Zackariasson.

Paper at the conference Svenskans beskrivning, Åbo Academy, Finland, May 8-10 2019. Title: ”Oenighet i handledning: Att säga emot sin handledare.” Jenny Magnusson.

Guest lecture at Malmö university, April 10 2019. Title: Självständighet i uppsatsarbete – vad innebär det? Jenny Magnusson.

Presentation at the higher seminar of Teacher education, Södertörn University, Stockholm, April 9 2019. Title: "Självständiga studenter? Handledaruppfattningar och handledningspraktiker – exempel från ett forskningsprojekt".
Jenny Magnusson & Maria Zackariasson.

Paper at the conference NERA 2019 Education in a Globalized World. Uppsala 6-8/3 2019. Title: The role of emotions and valuations in supervision of degree projects.
Maria Zackariasson & Jenny Magnusson.

Workshop: ”Att handleda uppsatser”, Medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörn University, February 21 2019. Jenny Magnusson & Maria Zackariasson.

2018

Paper at the conference NU2018 - Det akademiska lärarskapet, October 9-11, 2018, Västerås. Title: "Känslors och värderingars betydelse i handledning av självständiga arbeten – två perspektiv." Maria Zackariasson & Jenny Magnusson. Link: http://nu2018.se/ Länk till annan webbplats.

Symposium: Undergraduate supervision - National and International Perspectives, September 27-28, 2018, Södertörn University. Presenters from Södertörn University, Malmö University, Nordic Arctic Federal University Archangelsk, Herzen State Pedagogical University St Petersburg, Moscow State University, St Petersburg State University, Stockholm University, Mälardalen University and Finland.

Paper at the 34th Nordic Ethnology and Folklore Conference, Uppsala June 12-15, 2018. Title:
“’You are going to hate me!’ Ethnological perspectives on the role of emotions in undergraduate supervision.” Maria Zackariasson. Link: http://www.ethnoconf2018.se/ Länk till annan webbplats.

Presentation at the Higher Seminar of Ethnology, Södertörn University, Stockholm, May 24 2018. Title: "Självständiga studenter – vad betyder det? En etnologisk del i ett mångvetenskapligt projekt." Maria Zackariasson.

Paper at the conference Forskning om högre utbildning, Lund, May 15-16, 2018. Title: ”Student independence in undergraduate projects. Supervisors’ understandings and attitudes.” Jenny Magnusson & Maria Zackariasson. Link: http://konferens.ht.lu.se/forskning-om-hogre-utbildning/ Länk till annan webbplats.

Presentation at the Higher seminar in Swedish, Södertörn University, Stockholm, April 19, 2018. Jenny Magnusson.

Paper at NERA 2018 Boundaries, Breaches and Bridges, Oslo 8-10 mars 2018. Title: “’They shouldn’t work all by themselves’ Supervisors’ understandings of student independence in undergraduate projects”. Maria Zackariasson & Jenny Magnusson. Link: http://www.nera2018.uio.no/ Länk till annan webbplats.

2017

Presentation at Språkbrukskollokviet, Stockholm University, November 29, 2017. Title: "Självständighet i självständiga arbeten". Jenny Magnusson.

Presentation at the workshop Lärande under handledning, Stockholms University, Stockholm October 24, 2017. Title: "Handledningens funktion". Jenny Magnusson.

Paper at the 9th International Media Readings in Moscow "Mass Media & Communications 2017", Moscow State University, Moskva, October 20 2017. Title: "How Independent are Journalism Students in the Course of Their Individual Work? Representations of Independence in Two Academic Contexts". Greg Goldenzweig & Jan-Olof Gullö.

Paper at AILA World Congress Rio 2017. The 18th World Congress of Applied Linguistics, Rio de Janeiro, July 23-28 2017. Title: “Different understandings and meanings of the concept independence in higher education in Sweden and Russia.” Jenny Magnusson.

Guest lecture at Linné University, Kalmar, March 22, 2017. Title: “Handledning och handledningspraktiker”. Jenny Magnusson

2016

Invited speaker at the confernce Handledning av självständiga arbeten, Linnéuniversitet, Växjö, 20 okt 2016. Titel: ”Handledning och handledningssamtal”. Jenny Magnusson.

Paper at ECER 2016 Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and
Researchers. University College Dublin, Dublin. August 22-26 2016. Title: “Independence: Different Understandings and Meanings in Steering Documents in Higher Education in Sweden and Russia.” Jan-Olof Gullö, Jenny Magnusson, Greg Goldenzwaig. Link: http://www.eera-ecer.de/ecer-2016-dublin/ Länk till annan webbplats.

Paper at NU2016 Högskolan i samhället. Samhället i högskolan. Malmö, June 15-17 2016. Title: ”Hur självständiga är studenter när de genomför sina självständiga arbeten? En jämförelse mellan Ryssland och Sverige.” Jan-Olof Gullö. Link: http://www.suhf.se/static/2016/app/attendee/default@ProjectId=5953&PageId=39103.html Länk till annan webbplats.

2015

Gästföreläsning vid Malmö högskola, Malmö, 13 oktober 2015. Jenny Magnusson.

Paper vid 14th International Pragmatics Conference. 26-31 juli 2015. ”Asymmetry and independence in supervision”. Jenny Magnusson. Länk: https://ipra.uantwerpen.be/main.aspx?c=.CONFERENCE14&n=1476&ct=1476

May 21-23 2017 Herzen University S:t Petersburg,

February 12-14 2017 Northern (Arctic) Federal University, Archangelsk

June 26-28 2016 S:t Petersburg State University, S:t Petersburg

March 13-16 2016 Moscow State University, Moskva

Zackariasson, Maria (2020), "Kris i högre utbildning? Skrivande, breddad rekrytering och förmågan att navigera mellan olika epistemologiska fält", ingår i: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, Vol. 29, nr 1-2, s. 39-45, Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Länk till annan webbplats.

Zackariasson, Maria (2020), ”Kun kaikki ei menekään niin kuin piti. Syylisyyden tunne ja häpeä tutkielmaohjauksessa” (“När det inte blir som man tänkt sig. Skuld och skam i uppsatshandledning.”) Ingår i: Afektit ja tunteet kulttuurin tutkimuksessa (Affects and emotions in cultural research) / [ed] Jenni Rinne, Anna Kajander & Riina Haanpää, Helsingfors: Finlands etnologförening Ethnos , 2020, s. 275-309, Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat) Länk till annan webbplats.

Zackariasson, Maria (2019) "Balansen mellan att uppmuntra och ställa krav. En reflektion över senters uppsatsskrivande i relation till stress och stöttning", ingår i: Högre Utbildning, ISSN 2000-7558, E-ISSN 2000-7558, Vol. 9, nr 2, s. 15-24Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Länk till annan webbplats.

Zackariasson, Maria (2019 fc) “’I feel really good now!’ – A didactic perspective on emotions in undergraduate supervision.” Learning and Teaching: The International Journal of Higher Education in the Social Sciences. Länk till annan webbplats.

Zackariasson, Maria (2019) "Encouraging student independence – perspectives on scaffolding in higher education supervision". JAHRE Journal of Applied Research in Higher Education Länk till annan webbplats.

Känslors och värderingars betydelse i handledning av självständiga arbeten – två perspektiv Länk till annan webbplats.

Student independence in undergraduate projects - different understandings in different academic contexts Länk till annan webbplats.

“You are going to hate me!” - Ethnological perspectives on the role of emotions in undergraduate supervision Länk till annan webbplats.

Student independence in undergraduate projects - Supervisors’ understandings and attitudes Länk till annan webbplats.

’They shouldn’t work all by themselves’ - Supervisors’ understandings of student independence in undergraduate projects Länk till annan webbplats.

How independent are journalism students in the course of their individiual work? - Representations of independence in two academic contexts. Länk till annan webbplats.

Independence: Different Understandings and Meanings in Steering Documents in Higher Education in Sweden and Russia Länk till annan webbplats.

Magnusson, Jenny (2020) (fc) ”Jättebra, men” - Handledares beröm i handledningssamtal" Språk och interaktion 5 (3). (s. 45-68)

Zackariasson, Maria (2020). ”Kun kaikki ei menekään niin kuin piti. Syylisyyden tunne ja häpeä tutkielmaohjauksessa” (“När det inte blir som man tänkt sig. Skuld och skam i uppsatshandledning.”) I: Afektit ja tunteet kulttuurin tutkimuksessa (Affects and emotions in cultural research). Red. Jenni Rinne, Anna Kajander & Riina Haanpää. Ethnos-toimite: Helsingfors. (s. 275-309)

Zackariasson, Maria (2020) ”Kris i högre utbildning? Skrivande, breddad rekrytering och förmågan att navigera mellan olika epistemologiska fält”. Kulturella perspektiv 29(1-2). (s. 39-45)

Zackariasson, Maria (2019) “Balansen mellan att uppmuntra och ställa krav. En reflektion över studenters uppsatsskrivande i relation till stress och stöttning”. Högre Utbildning. 9(2). Doi: http://dx.doi.org/10.23865/hu.v9.1662 Länk till annan webbplats.. (s. 15-24)

Zackariasson, Maria (2019) "Encouraging student independence – perspectives on scaffolding in higher education supervision". JAHRE Journal of Applied Research in Higher Education. https://doi.org/10.1108/JARHE-01-2019-0012 Länk till annan webbplats..

Zackariasson, Maria. (2018) “’I feel really good now!’ – Emotions and independence in undergraduate supervision” LATISS Learning and Teaching: The International Journal of Higher Education in the Social Sciences. 11(3) doi: 10.3167/latiss.2018.110303. (s. 1-24)

Magnusson, Jenny & Zackariasson, Maria (2018) “Student independence in undergraduate projects: different understandings in different academic contexts”. Journal of Further and Higher Education. DOI: 10.1080/0309877X.2018.1490949. Fulltext: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0309877X.2018.1490949 Länk till annan webbplats.

Goldenzwaig, Greg (2018) "Самостоятельность студента в создании ВКР:опыт журналистского образования в России и Швеции" "A Student’s Independence in Writing a Graduation Thesis:the Experience of Journalistic Education in Russia and Sweden". Vestnik MGU: Zhurnalistika. http://vestnik.journ.msu.ru/upload/iblock/02e/vest-06-17.pdf

Magnusson, Jenny (2016) ”Text i samtal: Hur texter används som resurser i handledningssamtal”, Svenskans beskrivning 33.

Magnusson, Jenny (2015) ”Självständighetens praktik – Uppfattning och användning av begreppet självständighet i relation till det självständiga arbetet”, ASLA 2015 (10 s)

Magnusson, Jenny, Sveen Hanna (2014) ”Handledningens effektivitet - En studie av remediering i självständiga arbeten”, Svenskans beskrivning 33 (10 s)

Magnusson, Jenny. & Sveen, Hanna. (2013). ”Topikalitet i handledning.” ASLAs konferensvolym 11-12 maj 2012. Linköping: Linköpings universitet. (10 s)

Magnusson, Jenny. & Sveen, Hanna (2012) ”Handledningens vad, hur och varför - interaktionella mönster med fokus på röst.” Högre Utbildning. (16 s)

Gullö, Jan-Olof - Lektor

Zackariasson, Maria - Professor

Goldenzwaig, Gregory - Projektforskare, Svenska Institutet & Södertörns högskola

Forskningsområde / geografiskt område

Institutionen för historia och samtidsstudier Institutionen för kultur och lärande Institutionen för samhällsvetenskaper Lärarutbildningen Etnologi Journalistik Svenska Samtidshistoriska institutet Östersjö Östeuropa

Projekttid

2016 — 2019

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-05-24