Internationalisering av undervisning med genusperspektiv i Östersjöregionen

Finansiärer

Svenska institutet

Projekttyp

Forskning

Abstract

Syftet med projektet är att internationalisera grundutbildningsundervisning i östersjöregionen genom att utveckla undervisningsmetoder inspirerade av genusforskning i Sverige, Ryssland och Litauen.

För att uppnå syftet samarbetar deltagarna i projektet med att a) kartlägga kontexterna och de befintliga undervisningsmetoderna inspirerande av genusforskning b) utveckla praktiska verktyg för undervisning av blandade grupper inom humaniora och samhällsvetenskap i regionen.

Inom projektet genomförs två workshops om undervisningsmetoder i högre utbildning inspirerade av genusforskning under 2021. Deltagare är internationaliseringsansvariga och universitetslärare. En plan för en gemensam onlinekurs i samarbete mellan Södertörns högskola, St. Petersburg State University och Vilnius University på ämnet undervisningsmetoder inspirerade av genusforskning i Östersjöregionen utvecklas inom projektet.


Forskningsområde / geografiskt område

Institutionen för kultur och lärande Genusvetenskap Kritisk kulturteori Östersjö- och Östeuropa Östersjö

Avtalsid

09212-2020

Projekttid

2021 — 2022

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-01-14