Samverkan

Romska studier samarbeta med flera för området relevanta organisationer och nätverk.

Romano Digitalno Archivo / Digital Archive of the Roma / Digitales Archive der Sinti und Roma

På forskningsområdena romers och resandes historia i Norden samt antiziganism och medborgarrättskamp i internationellt perspektiv bedrivs samarbete med kunskapsplattformen Romano Digitalno Archivo / Digital Archive of the Roma / Digitales Archiv der Sinti und Roma Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(Berlin) och Institutet för språk och folkminnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(Uppsala). Arbetet koordineras av docent Jan Selling. Arbetsgrupp: Maria Rosvoll (HL-Senteret, Oslo), Vidar Fagerheim Kalsås (Universitetet i Agder), Malte Gasche och Miika Tervonen (Centre for Nordic Studies, Helsingfors universitet), Risto Blomster (Finska Litteratursällskapet, Helsingfors), Jan Selling (curator), Hans Caldaras (författare och artist, Stockholm), Britt Inger Lundqvist (Föreningarna RUNG och Dik Manushs vänner), Adrian Marsh (Swedish Research Institute, Istanbul), Herbert Heuß (Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, Heidelberg), Daniela Gress (Rubrecht-Karls-Universität, Heidelberg).