Dela

Facebook Mail Twitter

30

maj

2024

Förvaltningspolitiska seminariet: ”Visar de statliga myndigheterna vägen?”

Martin Qvist belyser möjligheter och utmaningar med myndighetssamverkan på nationell nivå utifrån en ny rapport om Miljömålsrådet. Miljömålsrådet är en plattform för de statliga myndigheterna att öka takten mot att nå de svenska miljömålen. Välkomna på plats eller distans (se länk nedan)!

Många av de stora samhällsutmaningarna har en tvärsektoriell karaktär. Samtidigt präglas svensk offentlig förvaltning av vertikala styrsystem och sektorisering. För att öka förmågan att ”styra på tvären” har det utvecklats en mängd forum och plattformar för samverkan och samordning mellan olika samhällsaktörer. Men bidrar de till gemensam problemlösning? Och vad krävs för att de ska kunna överbrygga de vertikala styrsystemen?

Martin Qvist är docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet och har skrivit Visar de statliga myndigheterna vägen? som publiceras i Förvaltningsakademins rapportserie.

Tid och plats

30 maj 2024, 13:00-15:00

Seminarium

MA517, Södertörns högskola; eller på distans via Zoom: https://sh-se.zoom.us/j/66727785924, hitta hit

Svenska

Arrangeras av

Förvaltningsakademin

Kontakt

Användbara länkar

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-04-18