Dela

Facebook Mail Twitter

20

nov

2024

”Jag har en del funderingar kring Funka”

Som lärare möter vi ofta studenter som har fått besked om stöd på grund av varaktig funktionsnedsättning. I intygen finns beslut och rekommendationer om anpassningar i undervisningen. Vilka anpassningar kan vi göra? Och vad kan och bör vi inte göra?

I workshoppen möter vi en student som har ett sådant intyg om stöd. Funka:s samordnare redogör för riktlinjer som finns och för hur processen ser ut för att få stöd beviljat. Framför allt pratar vi pedagogik och hur vi kan lägga upp undervisningen så att vi ger bra förutsättningar för alla studenter. Erfarenhetsutbyte i fokus!

Anmälda senast onsdag 13/11 bjuds på fika!

Här anmäler du dig via Google Forms Länk till annan webbplats.

Tid och plats

20 november 2024, 13:00-16:00

Workshop

UB785, hitta hit

Svenska

Arrangeras av

Enheten för högskolepedagogisk utveckling

Kontakt

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-03-25