Katarina Macleod

Katarina Macleod

Professor

Jag arbetar med material från 1800-tal till nutid och undersöker skildringar av feminitet, domesticitet, kropp kön, identitet, kulturarv & värdeskapande, och arktisk natur.

08-608 48 49 086084849

Institutionen för kultur och lärande

Katarina Wadstein MacLeod är professor i konstvetenskap. Hon disputerade våren 2006 vid institutionen för konstvetenskap, Lunds Universitet, på avhandlingen Lena Cronqvist: Reflections of Girls, en tematisk studie över gestaltningar av flickor.

Hennes forskning befinner sig i skärningspunkten mellan konstvetenskap, feministiska teorier och kritiska kulturstudier. Det empiriska materialet har framförallt berört konstnärliga gestaltningar från 1800-talet till nutid, med fokus på ett svenskt och nordiskt material, men även kulturmiljölagstiftningen. Hon har forskat om gestaltningar av femininitet och domesticitet, kropp och kön; kulturarv och värde; narrativ om centrum och periferi.

I hennes senaste bok Bakom gardinerna: hemmet i svensk konst under nittonhundratalet, Atlas 2018, diskuteras konstnärliga gestaltningar av hemmet vid två tidsperioder: sekelskiftet nittonhundra och 1960- och 70-talet. Hon är projektledare för det VR finansierade projektet Exhibiting in a European Periphery: International Art in Sweden During the Cold War (2018-20).

Katarina Wadstein MacLeod har en bakgrund som konstkritiker för Svenska Dagbladet, och skriver regelbundet essäer för tidningar, tidskrifter och konstkataloger. Hon har också undervisat på Konstfack 2011-2016 i konsthistoria, konstteori, och handledning i att skriva. Hon är invald som arbetande ledamot 2017-2022 i Sveriges unga akademi. (www.sverigesungaakademi.se Länk till annan webbplats.)


DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA