Katarina Macleod

Katarina Macleod

Professor

08-608 48 49 086084849

Institutionen för kultur och lärande

PC229

Katarina Wadstein MacLeod är professor i konstvetenskap. Hon disputerade våren 2006 vid institutionen för konstvetenskap, Lunds Universitet, på avhandlingen Lena Cronqvist: Reflections of Girls, en tematisk studie över gestaltningar av flickor.

Hennes forskning befinner sig i skärningspunkten mellan konstvetenskap, feministiska teorier och kritiska kulturstudier. Det empiriska materialet har framförallt berört konstnärliga gestaltningar från 1800-talet till nutid, med fokus på ett svenskt och nordiskt material, men även kulturmiljölagstiftningen. Hon har forskat om gestaltningar av femininitet och domesticitet, kropp och kön; kulturarv och värde; narrativ om centrum och periferi.

I hennes senaste bok Bakom gardinerna: hemmet i svensk konst under nittonhundratalet, Atlas 2018, diskuteras konstnärliga gestaltningar av hemmet vid två tidsperioder: sekelskiftet nittonhundra och 1960- och 70-talet. Hon är projektledare för det VR finansierade projektet Exhibiting in a European Periphery: International Art in Sweden During the Cold War (2018-20).

Katarina Wadstein MacLeod har en bakgrund som konstkritiker för Svenska Dagbladet, och skriver regelbundet essäer för tidningar, tidskrifter och konstkataloger. Hon har också undervisat på Konstfack 2011-2016 i konsthistoria, konstteori, och handledning i att skriva. Hon är invald som arbetande ledamot 2017-2022 i Sveriges unga akademi. (www.sverigesungaakademi.selänk till annan webbplats)


DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA