Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Exhibiting Art in a European Periphery? International Art in Sweden during the Cold War

Finansiärer

Vetenskapsrådet (VR)

Projekttyp

Forskning

Det här projektet undersöker betydelsenav internationell i Sverige under kalla kriget 1945-1989. Titeln speglar hur det inom konstvetenskap funnits en införstådd riktning där influenser strömmat från centrum som Paris eller New York till t.ex. en nordisk periferi. Arkiv på konstmuseer och konsthallar avslöjar en annan historia. Det visar sig att konstnärer från hela Europa med hög frekvens visades i Sverige. Denna slags upptäckter utarmar den till synes självklara hierarkin mellan Väst- och Östeuropa, liksom mellan centrum och periferi.

Syftet med projektet är att utforska en heterogen betydelse av internationell konst i Sverige, ett land som med sina konstscener balanserar mellan en Väst- och Östeuropeisk gräns. Den övergripande avsikten är att presentera en komplex historia angående de konstnärliga relationer, utbyten och beroenden som möjliggjort internationell konst i Sverige. Vår arbetshypotes är att rörelser mellan Nice-Lund, Warszawa-Göteborg eller Zakopane-Södertälje kommer avslöjas som lika relevanta som New York-Stockholm.

Projektet genomförs med hjälp av en komparativ metod och strukturerad analys av empirin utifrån ett diakront och synkront perspektiv. Det utvecklar internationell forskning om betydelsen av det perifera i ett konstvetenskapligt sammanhang. Preliminära analyser indikerar att när det internationella problematiseras så skapas en motkolonial förståelse av vad internationellt inbegriper. Det gäller såväl historiska perioder som vår samtid.

Marta Edling
Professor
Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola

Pella Myrstener
Doktorand
Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola


Forskningsområde / geografiskt område

Institutionen för kultur och lärande Konstvetenskap Kritisk kulturteori Konst & kultur Östersjö Europa

Projekttid

2018 — 2022

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-11-29