Dela

Facebook Mail Twitter

Forskarskolan BEEGS jubilerar – firar 20 år!

I september 2000 öppnade forskarskolan BEEGS sina dörrar för första gången. Nu, 20 år senare, har över hundra doktorander disputerats inom ramarna för denna unika forskningsmiljö. Stort grattis!

Student läser på en surfplatta

När Södertörns högskola grundades 1996 var det med uppdraget att stärka kunskapen kring Östersjö- och Östeuroparegionen. Järnridåns fall låg bara några år bakåt i tiden och det fanns en vilja att återskapa och knyta nya band mellan öst och väst.

Med i diskussionerna fanns tidigt tankarna om en mångvetenskaplig och mångkulturell forskarskola. Och det är dessa två ledord som format Baltic and East European Graduatde School.

– Det viktigaste med BEEGS är att det har varit, och är, en mycket dynamisk och stimulerande forskningsmiljö just för att den är så internationell. Det är inte många forskarskolor som är det i så stor utsträckning som BEEGS. Det är en enorm rikedom att samla doktorander från hela världen, säger Florence Fröhlig, själv tidigare BEEGS-doktorand och i dag dess studierektor samt lektor i etnologi.

Möten över gränserna

BEEGS skiljer sig från andra forskarskolor på så sätt att den inte är byggd runt ett ämne eller disciplin utan på ett specifikt område (area studies). Det gör att doktorander från väldigt många olika ämnen samlas under ett och samma paraply. Här möts företagsekonomer och konstvetare, filosofer och statsvetare, historiker och miljövetare.

– Att befinna sig i en mångdisciplinär miljö är väldigt stimulerande. Man blir ifrågasatt på andra sätt än inom det egna ämnet. Man måste hitta argument, hitta sätt att övertyga andra – och det gör i slutänden att det faktiskt blir tydligare var den egna disciplinen är, säger Florence Fröhlig.

Just det perspektivet är något som beskrivs av flera BEEGS-alumner i den festskrifts som ges ut i samband med jubileet och flera lyfter mötet över disciplingränser som något unikt för miljön. Egle Rindzevciute disputerade 2008 och ser tillbaka på sin tid vid BEEGS med värme.

”Jag kommer ihåg mina studier vid BEEGS som en tid av tvärvetenskapligt lärande, av seminarier som sträckte sig från vetenskapens filosofi till lingvistik och ekonomisk historia, av levande intellektuellt utbyte med andra BEEGS-doktorander, berikande resor till runt Östersjö- och Östeuroparegionen och städer som Vilnius, Moskva, Helsingfors och Lviv – bara några av många platser”

Mot ny kunskap

Flera av de minnen och berättelser som tidigare ”beegs-are” delar med sig av handlar om vänskap som lever kvar långt efter studietiden.

– Jag kom till Sverige och Södertörns högskola från Frankrike just på grund av BEEGS. Liksom jag då, är det många som inte känner så många människor här i Sverige. Men de tar hand om varandra, man får vänner och det blir nästan som ett litet community. Det är också fint att det är flera som träffat sin partner här och i dag har familj, säger Florence Fröhlig och skrattar.

Nu blickar BEEGS mot framtiden och ett ständigt utvecklade forskningsområde, nya möten och ny kunskap. Och fortsätta bidra till högskolans Östersjö- Östeuropaprofil.

– Det är roligt att vi funnits i 20 år och att jag fått vara med under delar av resan. Först som doktorand och nu som studierektor. Allt för att en handledare tipsade om en ny forskarskola, säger Florence Fröhlig.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Östersjö- och Östeuropa

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-03-17