Dela

Facebook Mail Twitter

IVA 100: Södertörnforskare hyllas för forskning med stor potential

När Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i dagarna presenterade sin lista med 100 svenska innovationer med stor potential är två forskare från Södertörns högskola med. Vi säger grattis till Sofia Lundmark och Mattias Jacobsson och projektet Sjyst data! Länk till annan webbplats.

Binärkod i svart, vitt och rött som bildar ett hjärta. Foto: Unsplash

− Det är så klart väldigt roligt när ens forskning uppmärksammas, visar att det vi gör är viktigt och relevant. Temat för listan är Teknik i mänsklighetens tjänst, vilket känns extra roligt, säger Sofia Lundmark, lektor i medieteknik vid Södertörns högskola.

Projektet leds av RISE, Research Institutes of Sweden, i samarbete med Lunds universitet, Malmö universitet och Södertörns högskola samt flera olika företag och organisationer. Sjyst data! är ett projekt i skärningspunkten mellan juridik, teknik, affärsnytta och användarperspektiv. Kortfattat handlar det om dataskydd och integritet, om hur man kan säkerställa sjyst hantering av personuppgifter och annan data.

Möjligheter och risker med digitalisering

I projektbeskrivningen lyfter forskargruppen hur digitaliseringen har gett oss stora möjligheter och kan bidra till mycket bra i samhället. Men den kan också medföra risker. De har sett ett ökat behov av stöd kring just integritetsaspekterna bland företag och organisationer men också ett behov av att stärka tilliten ur konsumenternas perspektiv.

Bland annat vill vi starta Sjyst data!-labbet, ett kunskapscenter, dit företag kan vända sig för att få stöd kring integritet och datadrivna tjänster från ett team av multidisciplinär expertis. Både Mattias och jag arbetar med att utveckla labbet och formerna för detta vilket vi tror verkligen kommer att kunna bidra till ett viktigt kunskapscentrum för hur en kan jobba med sjyst datahantering, säger Sofia Lundmark.

Projektet finansieras av Vinnova och väntas pågå fram till och med nästa år.

Om IVA-listan

"IVAs 100-lista 2023 Länk till annan webbplats. lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt."

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Media

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-05-11