Dela

Facebook Mail Twitter

Våld och konflikthantering i förskola, fritidshem och F-3

Den 29 september anordnade Lärarutbildningen på Södertörns högskola ett symposium inom ramen för högskolans ULF-avtal, i samverkan med Huddinge Kommun och Salems kommun.Temat var ”Våld och konflikthantering i förskola, fritidshem och F-3”.

Lärarutbildningen på Södertörns högskola deltar i en nationell satsning på praktiknära forskning inom skolområdet: ULF-avtalet. Det genomförs på uppdrag av regeringen. I arbetet ingår att skapa mötesplatser mellan lärare, förskollärare, forskare och även lärarstudenter, genom till exempel gemensamma workshops, forskningsidédagar och återkommande möten.

I symposiet om våld och konflikthantering deltog cirka 55 personer, bestående av forskare och studenter från lärarutbildningen på Södertörns högskola, samt förskollärare, fritidshemspersonal, lärare och rektorer från Huddinge kommun och Salems kommun.

Föredragshållare var Maria Pröckl, lektor i den praktiska kunskapens teori, Södertörns högskola (”Förskollärares förståelse och ickevetande – närhet och gränser i relation till barns utsatthet”) och Julia Wester, doktorand i etnologi, Södertörns högskola (”Att kunna ”ta” ett slag – barns våldsamma handlingar mot fritidshemspersonal”). Föredragen skapade stort engagemang och frågor bland åhörarna.

Symposiedeltagarna fick också möjlighet att i grupper diskutera frågor runt våld och konflikthantering, förebyggande arbete, strategier och behov i sina egna verksamheter. Gruppdiskussionerna leddes av forskningskoordinatorerna inom ULF, Cecilia Ferm Almqvist och Linda Ekström på Södertörns högskola.

Huvudansvariga var Maria Zackariasson, akademisk utvecklingsledare ULF Södertörns högskola, Malin Gulde, ULF-ansvarig, Salems kommun samt Nilla Mälardahl, ULF-ansvarig Huddinge kommun.

ULF-avtalet - Utbildning, Lärande, Forskning

Den nationella satsningen på praktiknära forskning, som går under benämningen ULF-avtal – Utbildning, Lärande, Forskning– ska bidra till en stärkt vetenskaplig grund i skolväsendet och i lärar- och förskollärarutbildningarna. Totalt deltar 25 lärosäten i satsningen, som vart och ett samarbetar med en eller flera skolhuvudmän. Södertörns högskola samarbetar lokalt med Huddinge kommun, Salems kommun samt Stockholms stads förskoleförvaltning.

Det lokala ULF-arbetet organiseras av en samordningsgrupp med representanter från både lärosätet och huvudmännen. På lärosätet arbetar en akademisk utvecklingsledare och två forskningskoordinatorer med ULF och hos varje medverkande huvudman finns en ULF-ansvarig.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Forskning

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-10-05