Dela

Facebook Mail Twitter

Välkomna till vittnesseminariet ”Biafra and the Media” den 18 oktober

Biafrakrisen 1967–70 väckte ett enormt intresse världen över. Uttrycket ”Biafrabarn” blev en symbol för hur Västvärlden föreställde sig Afrika. Den 18 oktober hålls ett seminarium med journalister som rapporterade från krisen.

En avgörande faktor för engagemanget kring Biafra var mediebevakningen, där bilder av svältande barn och desperata kvinnor framkallade krav på ett omedelbart ingripande från omvärldens sida. De upprörande rapporterna mobiliserade olika delar av det nordiska civilsamhället. Kyrkliga nödhjälpsorganisationer, Röda Korset, Rädda Barnen och särskilda Biafrakommittéer organiserade hjälpinsatser i solidaritet med Biafra och dess nödlidande civilbefolkning.

Det globala civilsamhällets omfattande humanitära luftbro räddade liv. Men den förlängde också ett blodigt inbördeskrig – än idag ett svårhanterligt moraliskt dilemma.

Seminariet är en del av forskningsprojektet ”Civil Society Without Boundaries" som finansieras av Vetenskapsrådet. Läs mer om forskningsprojektet Länk till annan webbplats..

Forskarna inom projektet; Norbert Götz, Carl Marklund och Susan Lindholm, samtliga från Institutionen för historia och samtidsstudier, leder seminariet. De journalister som deltar som tidsvittnen är: Uno Grönkvist (Sverige), Lasse Jensen (Danmark), Pierre Mens (Sverige), Pekka Peltola (Finland).

Tid och plats

Tid: onsdag den 18 oktober klockan 13.00 - 16.00
Plats: MA624, Södertörns högskola, Campus Flemingsberg
Seminariet hålls på engelska och är öppet för allmänheten.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Forskning

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-10-16