Dela

Facebook Mail Twitter

Ny podd av pedagogikämnet - PedagogikPrat

Premiär för PedagogikPrat - podden där du får träffa forskare och lärare vid Södertörns högskola som samtalar om pedagogiska frågor. I det första avsnittet ger oss doktoranderna Shelbi Taylor och Maša Avramovic en inblick i sina forskningsprojekt.

På högskolan är pedagogik ett akademiskt ämne inom vilket både forskning och undervisning sker. Inom ramen för ämnet behandlas alltifrån pedagogikens historia till mer aktuella pedagogiska samhällsfrågor. Det kan exempelvis handla om frågor som rör migration och interkulturalitet men även om frågor som rör demokrati, delaktighet och hur pedagogik och utbildning kan bidra till ett mer jämlikt och hållbart samhälle.

I podd-serien pratar pedagogikämnets forskare och lärare om sin forskning, den undervisning de bedriver och vad som inspirerat dem att arbeta med pedagogiska frågor. De kommer även med stor sannolikhet att prata om en och annan pedagogisk utmaning.

Nya avsnitt är tänkta att komma cirka två gånger per termin. Under höstterminen planeras även för ett live-avsnitt med en inspelning från den traditionsenliga ”Pedagogikens dag”, som är öppen för alla som är intresserade av pedagogiska frågor.

Vad handlar det första avsnittet om?

I det första avsnittet samtalar två av pedagogikämnets doktorander, Shelbi Taylor och Maša Avramovic, om sina respektive forskningsprojekt. Bland annat diskuterar de hur deras forskning kan bidra till en djupare förståelse av pedagogisk praktik, men även till ökad demokrati och samhällsförändring.

De båda doktoranderna delar också med sig av vilka som har inspirerat dem, hur pedagogernas tankar har påverkat deras respektive avhandlingsprojekt och hur deras idéer och teorier är högst relevanta för att förstå en pedagogisk praktik. Samtalet förs på engelska.

Vill du veta mer om den forskare som Shelbi pratar om, Gunilla Lindqvist och lekpedagogik, kan du se en kort film på Vimeo. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du läsa mer om lekpedagogik finns en text skriven av Monica Nilsson och Beth Ferholt (2014): Vygotsky's theories of play, imagination and creativity in current practice: Gunilla Lindqvist's “creative pedagogy of play” in U. S. kindergartens and Swedish Reggio-Emilia inspired preschools Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Forskning

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-03-20