Dela

Facebook Mail Twitter

Tredje största ökningen i landet av antal sökande!

Vid midnatt 15/4 stängde anmälan till höstterminen 2019. Antalet förstahandssökande till Södertörns högskola ökade med 7,8 procent jämfört med i fjol, vilket är den tredje största ökningen av alla lärosäten i Sverige!

Studenter i trappa

Efter några år med vikande sökantal, både i Sverige i stort och till Södertörns högskola, så visar årets ansökningssiffror på ett trendbrott. Det totala antalet ansökningar i landet ligger på samma nivå som i fjol, medan Södertörns högskola ökar med 7,8 procent. Bara Röda korsets högskola och Chalmers visar större ökningar.

- Det är otroligt glädjande att vi har så fina ansökningssiffror, det visar att våra utbildningar är attraktiva för de blivande studenterna, säger rektor Gustav Amberg.

Bibliotekarieutbildningen populärt nytt program

Ökningen kan till viss del förklaras av att vi till hösten erbjuder fyra helt nya kandidatprogram, där framförallt Bibliotekarieutbildningen lockat många förstahandssökande. Men även om vi enbart tittar på jämförbara utbildningar på grundnivå så är ökningen fyra procent jämfört med höstterminen 2019.

Du kan fortfarande söka!

Om du inte sökt utbildning än så är det inte försent! Flera av våra utbildningar kommer att ha öppet för sen antagning. Varmt välkommen att göra som över 6000 redan gjort - söka till nytänkande utbildningar med hög kvalité på Södertörns högskola!

Topplistorna för kurs och program

Tio mest sökta programmen/inriktningarna på grundnivå – förstahandssökande

 • Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad (623)
 • Socionomprogrammet med storstadsprofil (379)
 • Personalvetarprogrammet, inriktning psykologi (247)
 • Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi (228)
 • IT, medier och design (195)
 • Entreprenörskap, innovation och marknad (156)
 • Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi (139)
 • Bibliotekarieprogrammet (132)
 • Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 (126)
 • Sport Management (105)

Tio mest sökta programmen/inriktningarna på avancerad nivå– förstahandssökande

 • Masterprogram i ledarskap och hållbar samhällsutveckling, företagsekonomi (61)
 • Masterprogram i företagsekonomi (47)
 • Användarupplevelse och Design av Interaktiva Medier, Masterprogram (44)
 • Masterprogram i praktisk kunskap (38)
 • Magisterprogram i företagsekonomi (33)
 • Internationellt magisterprogram i journalistik (26)
 • Infectious Disease Control (23)
 • Magisterprogram i nationalekonomi (23)
 • Masterprogram i miljövetenskap (22)
 • Masterprogram i ledarskap och hållbar samhällsutveckling, sociologi (19)

Tio mest sökta kurserna – förstahandssökande

 • Kreativt skrivande A (114)
 • Att skriva för webben och interaktiva medier (108)
 • Statistisk analys och visualisering i R: I (103)
 • Medieteknik A (82)
 • Det existentiella samtalet (77)
 • Arkivvetenskap A (74)
 • Psykologi A (73)
 • Digital fotografi och bildbehandling (60)
 • Filosofins historia (52)
 • Företagsekonomi A (51)

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-04-17