Dela

Facebook Mail Twitter

Dansaren och koreografen Anna Öberg innehavare av högskolans och kommunens scenkonstresidens

Dansaren och koreografen Anna Öberg intar Södertörns högskola och Svarta lådan som ny innehavare av scenkonstresidenset. Under året kommer hon samarbeta med högskolans forskning, utbildning och lokalsamhället Flemingsberg.

Södertörns högskola och Huddinge kommun inrättade 2021 ett gemensamt
scenkonstresidens. Syftet är att skapa dialog mellan konstens utforskande arbetssätt och högskolans forskning och utbildning och bidra till en mer attraktiv livsmiljö i kommunen genom att låta fler Huddingebor bidra till och ta del av konstnärlig verksamhet.

Anna Öberg är dansare och koreograf, verksam inom den samtida dans- och
performancescenen. I sitt konstnärskap tar hon utgångspunkt i sin bakgrund inom den svenska folkdansen.

Sedan sin grundutbildning vid Dans- och Cirkushögskolan
(DOCH) 2006 har hon intresserat sig för hur den folkliga genrens kroppsliga och sociala processer kan kommuniceras och förstås som ett performativt material bortom de förenklade schablonbilder och yttre attribut som genren ofta förknippas med.

Dansaren Anna Öberg

Anna Öberg. Foto: Håkan Larsson

2015 tog Anna Öberg sin masterexamen i koreografi vid Stockholms konstnärliga högskola (SKH) som den första folkdansaren någonsin.

Hennes arbeten har bland annat presenterats via Dansens Hus, Riksteatern, Scenkonst Sörmland, Dalateatern, Stadsteatern, Moderna Dansteatern, Moderna Museet, Riksscenen Oslo, Dansehallerne Köpenhamn och Brut Wien.

Intellectus LIVE

Genom sitt intresse för hur kunskap och konstnärliga uttryck kan uppstå och expandera i grupp kommer Anna Öberg under sin residenstid att skapa en koreografisk plattform kallad Intellectus LIVE. Dit vill hon bjuda in konstnärer från olika fält och genrer, tillsammans med anställda vid Södertörns högskola. Frågeställningar och material delas med varandra i gruppen utifrån gemensamma eller tangerande intressen. Hon kommer även att involvera boende i Flemingsberg i arbetet.

Genom metoden och det konstnärliga konceptet tradering vill Anna Öberg låta material och tankesätt flätas samman och påverkas av varandra, för att på så sätt se vilka nya kunskaper och material som kan träda fram.

- Tradering är en central del av den folkliga traditionen och handlar om hur material och kunskap överförs mellan människor och sammanhang. Jag brukar beskriva det som en slags visklek där materialet hela tiden förändras beroende av vem som viskar, samt hur och var det viskas. För mig fungerar traderingen som en fruktbar metod för att kliva bortom det uppenbara och förstå det hemtama på nya sätt, därav namnet Intellectus.

Akademisk värd på högskolan

På högskolan utses en akademisk värd till scenkonstinnehavaren. I år är det Maria Pröckl, lektor i den praktiska kunskapens teori på Institutionen för kultur och lärande. Den akademiska värdens roll är att undersöka utbyten, bjuda in till ämnen på högskolan och seminarier och möten med kollegor. Maria Pröckl har ett särskilt intresse för kroppslig kunskap, och har i drygt 20 år varit verksam som danslärare och dansare.

- De frågor som Anna placerar centralt i sitt arbete känns mycket angelägna för Södertörn som helhet och för Institutionen för kultur och lärande i synnerhet. Jag ser fram emot att följa projektet och är förväntansfull inför alla möjligheter det ger, säger Maria Pröckl.

Målet är en koreografisk installation

I december presenteras Intellectus LIVE som en koreografisk installation, öppen för alla som är intresserade.

- Jag ser verkligen fram emot att utforska och dela min koreografiska praktik i de två väldigt olika sammanhang som högskolan och Flemingsberg utgör. Min förhoppning är både att själv kunna bidra med andra tanke- och tillvägagångssätt, men även själv få nya perspektiv på det jag vanligen gör, avslutar Anna Öberg.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-05-11