Dela

Facebook Mail Twitter

Intellectus LIVE avslutar 2023 års scenkonstresidens - välkommen på visning den 18 december!

Södertörns högskola och Huddinge kommun inrättade 2021 ett gemensamt scenkonstresidens. Syftet är att skapa dialog mellan konstens utforskande arbetssätt och högskolans forskning och utbildning, samt att låta fler Huddingebor ta del av konstnärlig verksamhet. Varmt välkomna till residensvisningen av Intellectus LIVE!

Foto: Märta Thisner.

Under residensvisningen delar koreografen och dansaren Anna Öberg med sig av det arbete hon gjort under sitt konstnärliga residens på Södertörns Högskola 2023.

- Jag är så tacksam över detta residens, säger Anna Öberg. Idag, då vi upplever vi en kraftfull nedmontering av det fria kulturlivet med oerhört svåra arbetsförhållanden för Sveriges scenkonstnärer som följd, ger detta initiativ både tid och ekonomisk möjlighet till fördjupat konstnärligt utforskande. Ett arbetssätt som är helt avgörande för den enskilde konstnären, men även grunden för att bygga ett långsiktigt hållbart kulturliv i Sverige.

Syftet med residenset är att skapa dialog mellan konstens utforskande arbetssätt och högskolans forskning och utbildning, samt bidra till kunskap om kulturskapares villkor.

Residenset innefattar olika former av samverkan med studenter, forskare och lärare från högskolan samt med lokala aktörer och kommunens verksamheter. Under residensperioden genomförs workshops, öppna repetitioner/work in progress, seminarier och dialoger.

Anna Öberg är dansare och koreograf, verksam inom den samtida dans- och
performancescenen. I sitt konstnärskap tar hon utgångspunkt i sin bakgrund inom den svenska folkdansen.

- Under residenset har jag fått möjlighet att utforska och dela min koreografiska praktik i sammanhang jag vanligen inte jobbar - såväl teoretiskt som praktiskt. I mötet med personal och studenter på högskolan samt boende i Flemingsberg har jag fått nya insikter kring gamla "sanningar" vilket också har påverkat hur jag jobbat vidare med de konstnärer jag bjudit in under residenset. Stort tack för denna möjlighet!

Intellectus LIVE är ett publikt format av det pågående forskningsprojektet Intellectus LAB och tar sin utgångspunkt i Annas intresse för hur kunskap i allmänhet, och konstnärliga idéer i synnerhet, kan uppstå och expandera i grupp. Formatet är inspirerat av tradering som en relationell praktik där mötet mellan specifika och subjektiva intresseområden kan öppna för nya förståelser, material och ”sanningar”.

Anna Öberg Foto: Privat

  • - Tradering är en central del av den folkliga traditionen och handlar om hur material och kunskap överförs mellan människor och sammanhang, berättar Anna Öberg. Jag brukar beskriva det som en slags visklek där materialet hela tiden förändras beroende av vem som viskar, samt hur och var det viskas. För mig fungerar traderingen som en fruktbar metod för att kliva bortom det uppenbara och förstå det hemtama på nya sätt, därav namnet Intellectus.

 

Under året har följande gäster bjudits in i arbetet. De medverkar även under visningen:

  • Mårten Medbo, konsthantverkare
  • Sofia Romberg, scenograf och konstnär
  • Fia Fredricson Flodin, adjunkt i estetiska läroprocesser vid Södertörns Högskola
  • Stina Bäckström, docent och lektor i filosofi vid Södertörns Högskola
  • Viktor Fröjd, dansare/koreograf
  • Jon Bugge Mariussen, dansare/koreograf
  • Elize Arvefjord, ljuddesigner
  • Ludvig Björklund, doktorand vid institutionen för Praktisk kunskap vid Södertörns Högskola

På Södertörns högskola utses en akademisk värd som undersöker utbyten och samarbeten för scenkonstinnehavaren. I år har det varit Maria Pröckl, lektor i den praktiska kunskapens teori på Institutionen för kultur och lärande. Maria Pröckl har ett särskilt intresse för kroppslig kunskap, och har i drygt 20 år varit verksam som danslärare och dansare. Residensvisningen avslutas med ett öppet samtal modererat av Maria Pröckl.

Under residensvisningen delar koreografen och dansaren Anna Öberg med sig av det arbete hon gjort under sitt konstnärliga residens på Södertörns Högskola 2023. Visningen avslutas med ett öppet samtal modererat av Maria Pröckl, lektor i den praktiska kunskapens teori, Södertörns högskola.

Tid: 18 december kl. 14-16

Plats: Svarta Lådan, Södertörns högskola, ingång från Alfred Nobels Allé 1

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-12-06