Dela

Facebook Mail Twitter

Lotte Alsterdals gästprofessur i pedagogik installerad

Den 19 december installerades Christian Eidevald som gästprofessor i pedagogik med inriktning mot förskolan vid Lärarutbildningen på Södertörns högskola. Namnet på professuren hedrar minnet av Lotte Alsterdal, som var docent i den praktiska kunskapens teori vid Södertörns högskola.

Med syftet att bidra till förstärkning och utveckling av svensk förskola och förskollärarutbildning har Södertörns högskola i samarbete med Stockholms stad inrättat en gästprofessur i pedagogik.

Hedrar minnet av Lotte Alsterdal

Namnet på professuren hedrar minnet av Lotte Alsterdal, som var docent i den praktiska kunskapens teori vid Södertörns högskola. Hon var fram till bortgången 2016 en central person inom forskning och undervisning om förskolan. Redan i slutet av 1990-talet arbetade hon med uppdragsutbildningar på den nystartade Södertörns högskola och kom från 2006 att få en tongivande roll i arbetet på Centrum för praktisk kunskap. Hon var en nyckelperson i uppbyggnaden av den erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen vid Södertörns högskola.

Gästprofessuren tillträddes den 1 augusti av Christian Eidevald. I samband med Lärarutbildningens julavslutning gjordes den formella installationen.

Christian Eidevald har genom en hög produktion av böcker och mediala framträdanden aktivt bidragit till förskolans synliggörande i samhället. Han har spridit vetenskaplig kunskap och forskningsresultat i förskolans olika delar, från den politiska nivån genom chefsled och stödfunktioner till förskollärare och barnskötare i undervisnings- och förbättringsarbete. Christian Eidevald har också en bakgrund som legitimerad förskollärare i barngrupp, lärarutbildare, programansvarig för förskollärarutbildning, utvecklingschef och forskare. Senast kommer han från en roll som forskningsansvarig för Göteborgs stads förskolor och docent i förskoledidaktik vid Göteborgs universitet. Hans forskningsinriktningar är organisering för kvalitet, dokumentation, rektorsrollen, undervisning och genus i förskola.

- Det här känns som en jättekul utmaning och det är så roligt att Södertörns högskola och Stockholms stad gör denna satsning tillsammans, säger Christian Eidevald. Tjänsten är på två år med möjlighet till förlängning. Tyngdpunkten ligger på att bygga upp forskningen på området.

Målet är att påverka de svenska förskolorna

Samverkan med Stockholms stads förskolor kommer bland annat ske genom forskningsprojekt men också genom kompetensutveckling och dialoger med skolcheferna och inspelningar av filmer till samtliga anställda inom förskola.

Christian Eidevald. Foto: Kristina Sahlén

- Forskningen är för mig ett medel för hur vi kan utveckla förskolan, fortsätter Christian Eidevald. I min forskning har jag medvetet och tydligt riktat mig mot de som arbetar och leder svensk förskola. Målet är att påverka beslutsfattare och de svenska förskolorna. Det är roligt att se när resonemang och formuleringar från föreläsningar eller böcker får genomslag i organisering och genomförande.

 

Christian Eidevald säger att hans drivkraft i forskningen är att varje barn ska få en bra uppväxt, att genom förskolan skapa goda förutsättningar för det.

- Förskolan är en stor och viktig del i de flesta barns liv. För barn som inte har bra hemförhållanden kan en förskola av hög kvalitet vara avgörande för hur de mår i stunden och vilka möjligheter de får senare i livet.

Ett område som specificeras i gästprofessuren är språkutveckling för barn.

- Språket är en av de viktigaste nycklarna för delaktighet och för att inte hamna i utanförskap. Det finns mycket forskning inom olika ämnen som vi i pedagogik kan bygga vidare på. Vi diskuterar just nu hur vi kan bedöma om stöttningen för barns språkutveckling håller den kvalitet som den behöver ha. Generellt är vi i förskola rädda för att bedöma barn, men vi behöver samtidigt följa, dokumentera och analysera barns förändrade kunnande. Det handlar ytterst om arbetssätt för att förbättra kvaliteten i undervisningen. Det är exempel på frågor som jag tillsammans med Stockholms stad och med lärare och forskare vid Södertörn vill utveckla.

Ett unikt samarbete som ska stärka den vetenskapliga grunden

- Vi är väldigt glada över det här samarbetet med Södertörns högskola, säger Charlotte Bagge-Glassell, strateg på förskoleförvaltningen Stockholms stad. Med Christian Eidevald som gästprofessor ska vi nu tillsammans arbeta för att stärka den vetenskapliga grunden i Stockholms stads förskolor. Det gör vi genom ett tydligt fokus på barnet i centrum.

Christian Eidevald installerades formellt av rektor Gustav Amberg under en ceremoni i närvaro av bland annat lärarutbildningens personal, Lotte Alsterdals anhöriga och representanter från Stockholms stad. Lärarutbildningens akademiska ledare Anders J Persson sammanfattade det hela:

- Vi är så glada över att ha fått gästprofessuren på plats. Det här är ett unikt samarbete med Stockholms stad och Christian Eidevalds gedigna meriter gör honom till en utmärkt person för denna gästprofessur.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-12-21