Dela

Facebook Mail Twitter

Högskolan satsar på digitalt lärande – digitaliseringsnod inrättas

Förra året beslutades en ny digitaliseringsstrategi för Södertörns högskola 2023-2028. Den har bland annat lett till att en nod för digitalisering av utbildning är i uppstartsfasen. Ett fördjupat samarbete mellan Enheten för högskolepedagogisk utveckling och bibliotekets funktioner för IKT-stöd och medieproduktion ska stimulera den digitala utvecklingen av högskolans undervisning.

Den nya digitaliseringsstrategin för högskolan har tre huvudinriktningar:

  • Användaren i fokus
  • Kompetensutveckling
  • God infrastruktur

På gång är redan digitala examinationer, där de första digitala tentorna kommer att testas på mindre grupper av studenter redan under våren. Ett annat utvecklingsområde är att bättre hantera utmaningarna och möjligheterna med generativ AI i utbildning.

Den nya noden har sin utgångspunkt i att stödja och stimulera den digitala utvecklingen. Den ska även bredda kontaktytorna mellan utbildningsmiljöerna och det stöd för lärande och digitalisering som redan finns vid högskolan.​

Ingrid Forsler, Södertörns högskola

Ingrid Forsler, lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap, är nyutsedd utvecklingsledare för digitalisering och lärande.

- Min uppgift är att stödja och stimulera digital utveckling i dialog med högskolans institutioner och med utgångspunkt i de behov som finns. Digitalisering är inget självändamål utan ska användas där den kan bidra till att utveckla verksamheten.

Inrättandet av en digitaliseringsnod finns i högskolans verksamhetsplan för 2024. Satsningen är avsedd att vara treårig, med möjlighet till förlängning. Om satsningen utfaller väl är tanken att arbetet på sikt ska integreras i den ordinarie verksamheten.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-01-30