Dela

Facebook Mail Twitter

Satsning för att stärka studenters akademiska läs- och skrivutveckling

Universitets- och högskolerådet (UHR) fick regeringsuppdraget att under 2022 – 2023 samordna ett högskolepedagogiskt lyft. Enheten för högskolepedagogisk utveckling vid Södertörns högskola har i hård konkurrens med andra lärosäten fått externa utvecklingsmedel för att stötta studenternas litteracitetsutveckling i framförallt det akademiska och professionella skrivandet.

Många lärare uttrycker ett behov av att studenterna förbättrar sin akademiska litteracitet, särskilt när det gäller skrivande. Lärosäten erbjuder därför stöd till studenter för att skriva, läsa, tala och referera i akademin. Nu har Enheten för högskolepedagogisk utveckling fått externa utvecklingsmedel från UHR för att arbeta på ett nytt sätt med dessa frågor. Utvecklingsprojektet heter Metodstöd för professionell och akademisk litteracitetsutveckling och är ett samarbete med Malmö universitet.

Målet är både kompetensförstärkning och attitydförändring

Litteracitet är betydelsefullt för deltagande i både utbildning och professionsgemenskap. Samtidigt har det professionella skrivandet hamnat i bakgrunden och både lärare och studenter kan ha svårt att se kopplingen mellan akademiskt och professionellt skrivande.

Projektet ska bidra till kompetensförstärkning, men också en attitydförändring bland lärare och studenter på så sätt att det akademiska skrivandet tydligare ska associeras också med ett professionellt skrivande. Arbetet stärker studenterna i sin framtida profession, eftersom de kan antas bli bättre vad gäller professionell kommunikation, inkluderat källkritik och bedömningsarbete.

Lärarutbildningen står för metodstödet

Målet ska nås genom vidareutveckling av ett befintligt metodstöd som har använts inom lärarutbildningen vid Södertörns högskola i två år. Metodstödet - som kallas Professionell och Akademisk Litteracitet för blivande Lärare (PALL) - innehåller en modell samt en lärarhandledning som tillsammans ger ämneslärarna verktyg och vokabulär att stötta studenternas litteracitetsutveckling.

- Inom projektet ska metodstödet utvecklas för och genomföras inom ytterligare två utbildningar i samarbete med Malmö universitet: polisutbildningen och socionomprogrammet, berättar Hedda Söderlundh, föreståndare för Enheten för högskolepedagogisk utveckling och ansvarig för projektet. Utbildningarna är valda eftersom de är samhällsbärande yrken där skrivandet spelar en viktig, men ofta förbisedd roll, i yrkesutövningen.

Intervjuer och textgranskningar ska göra metoden vetenskapligt förankrad

Så småningom kommer modellen också föras över till lärarutbildningar vid Malmö universitet och, om intresse finns, också till Socionomprogrammet på Södertörns högskola. På sikt är planen en generisk modell som kan anpassas efter ytterligare andra utbildningar än för dem som är aktuella inom projektet just nu (polis, socionom och lärare).

- En unik aspekt med projektet är att vi avser inleda arbetet med att utforska de text- och skriftspråkspraktiker som faktiskt förekommer i såväl akademi som profession, säger Hedda Söderlundh. Det gör vi genom intervjuer med lärare i akademin, studenter och yrkesverksamma. Texter från professionerna ska också granskas för att få en uppfattning om skriftspråksnormer. Sedan förs kunskaperna in i metodstödet, som därmed blir vetenskapligt förankrat och bättre anpassat efter professionens krav och förväntningar - men också efter de utmaningar som förekommer i det disciplinära skrivandet.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-03-05