Dela

Facebook Mail Twitter

Studenter hjälper ungdomar i Huddinge kommun att höras

Hur kan man främja ökad lokal delaktighet och inflytande inom fritidsverksamheter för barn och unga? Hur kan man engagera och lyfta ungdomars röster i Huddinge genom att använda metoder från konst, design, teknik och digitala spel? Detta är några av de frågor som studenter på programmet IT, medier och design jobbat med i ett samverkansprojekt med Huddinge kommun. Åtta olika kreativa lösningar har nu presenterats!

Student läser på en surfplatta

Inom ramen för utbildningsprogrammet IT, medier och design genomfördes hösten 2021 ett samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen i Huddinge kommun . Studenter från utbildningen fick i uppdrag att undersöka hur en med hjälp av kreativa designmetoder kan möjliggöra för ungdomar att delta i samhällsprocesser genom att ta tillvara deras röster på ett meningsfullt sätt, samt hur en kan främja ungdomars delaktighet och inflytande i kommunen.

Hur kan man engagera och lyfta ungdomars röster i Huddinge?

Några sådana utmaningar framtagna i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen i kommunen var;

 • Hur kan man främja ökad lokal delaktighet och inflytande inom fritidsverksamheter för barn och unga?
 • Hur kan man engagera och lyfta ungdomars röster i Huddinge genom att använda metoder och praktiker från områden så som konst, design, teknik och digitala spel?
 • Hur kan man arbeta med social hållbarhet för ungdomar genom lokal områdesutveckling och samtidigt motverka segregation?
 • Hur kan man stimulera och uppmuntra till olika former av delaktighet och inflytande för ungdomar i kommunen genom information, konsultation, dialog, samarbete, och medbestämmande?

Studenterna besökte fritidsgårdar i Huddinge kommun

Under fem veckor arbetade studenterna med dessa utmaningar och besökte ungdomar på fritidsgårdarna i Huddinge kommun. Där intervjuade och observerade de ungdomarna för att utgå från ungdomars perspektiv, behov och insikter. Utifrån detta kunde studenterna sedan skapa innovativa designlösningar för att fånga upp barns och unga människors röster i skapandet av attraktiva och hållbara levnadsmiljöer riktade till barn och unga.

Applösning, studentprojekt. Bild på mobiltelefon med vy från app. 

Augmented reality och appar några av lösningarna

Studenterna har nu presenterat en rad olika lösningar som skapar möjligheter för ungdomar att bidra med förslag och utmaningar genom att använda teknik och verktyg som ungdomarna föredrar. Det handlar exempelvis om att använda augmented reality, virtual reality-teknik och appar.

- Det är så tydligt att våra studenter både har det tekniska kunnandet och såklart kreativiteten och engagemanget - men också att de är närmare ungdomarna och förstår hur de kan och vill bidra, säger Sofia Lundmark, som varit kursansvarig. Jag hoppas att någon av lösningarna blir verklighet, jag tror verkligen att flera av idéerna skulle kunna bidra till att göra ungdomarnas tankar och idéer mer synliga i kommunen!

Studentprojekt, app med kartvy

"Ett spännande samarbete"

Maliha Ezdani Khan, projektledare på Kultur- och fritidsförvaltningen i Huddinge kommun uttrycker också sin uppskattning för projektet:

- Det här samarbetet är så spännade, säger hon. Studenter har fått inblick i ungas vardag och kommit med innovativa lösningar som verkligen grundats utefter ungdomarnas behov. För oss i kommunen är det spännade att se vilka lösningar som studenterna kommer med, men också ge ungdomar inblick i högre studier. Mötet mellan student och ungdom är viktigt i sig! Att öka ungas delaktighet och inflytande i kommunen är något vi ständigt arbetar med och jag hoppas verkligen att studenterna fortsätter jobba vidare på sina idéer, eller att vi kan fånga upp några av dem, för många av idéerna tror jag skulle kunna göra skillnad.

studentprojekt: app för gatuskylt

Idéerna som studenterna presenterade:

 • En app som främjar att ungdomar möts på olika platser i kommunen och utför olika uppdrag,
 • en interaktiv skärm där ungdomarna kan posta förslag på förändringar som de vill ska genomföras i kommunen,
 • en fotoutmaning för ungdomar där de får möjlighet att visa sitt eget Huddinge,
 • en workshopmetod med en tillhörande kart-app för att möjliggöra att ungdomar kan bidra i stadsutvecklingsprojekt,
 • ett verktyg för samverkan inom fritidsgårdarna i kommunen,
 • en app där ungdomar kan rösta fram olika medborgarförslag i kommunen och
 • en app för kommunen med fokus på ungdomarnas aktiviteter och inflytande.
Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-11-08