Dela

Facebook Mail Twitter

Stort grattis till vinnarna i tävlingen Hållbar uppsats 2023!

När blir mat till avfall? Vilka möjligheter och utmaningar finns det med en ekoby? Och vad finns det för komplexitet med att undervisa i sexualkunskap på resursskolor där eleverna har olika möjligheter och begränsningar men samma sexuella rättigheter? Det är frågor som tre vinnande uppsatser i årets upplaga av Södertörns hållbarhetspris undersöker.

De inskickade bidragen bedömdes av en jury efter kriterierna

  • samhällsrelevans
  • akademisk kvalitet
  • originalitet/innovation

Tre vinnande bidrag utsågs och presenteras nedan utan inbördes rangordning.

När blir mat till avfall? Urvalsgränser som en kognitiv kategorisering för att separera mat från avfall.

Student: Natalia Paz Cossio

Juryns motivering

"Uppsatsen undersöker hur individer uppfattar matsvinn och bedömer onödigt och nödvändigt avfall. Med hjälp av flera undersökningsmetoder för datainsamling utforskar författaren de faktorer som påverkar människors beslut att behålla eller kasta matvaror, inklusive deras gräns för att kasta olika typer av livsmedel.

Undersökningen utgör inte bara en engagerande läsning utan har även praktisk betydelse genom att förbättra vår förståelse av uppfattningar om matsvinn från ett samhällsperspektiv. I slutändan kan den bidra till främjande av hållbar utveckling genom förbättrad avfallshantering och ökad livsmedelssäkerhet."

Att göra en ekoby

Student: Ronja Pedersen

Juryns motivering

"Uppsatsen utforskar processen och erfarenheterna som omger planeringen av ekobyn Bysjöstrand i Dalarna. Genom en mångfald av metoder granskar författaren olika delmoment i skapandet av en ekoby samt hur olika intressenter upplever och agerar i samband med denna specifika plats och det bredare konceptet av ekobyar. Texten målar en bild av en längtan, men också av den osäkerhet som uppstår när många olika individers viljor och visioner försöker förenas.

Uppsatsen belyser delar av de möjligheter och utmaningar som uppkommer när människor i dagens samhälle försöker skapa boendeförhållanden som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara, bortom konventionens normer och mallar."

”Jag kommer aldrig ha en relation” En retorikvetenskaplig studie om sexualundervisning i anpassade skolformer

Student: Emmy Ingesson

Juryns motivering:

"Mänskliga rättigheter är ett centralt tema i uppsatsen med fokus på sexuella rättigheter. Uppsatsen belyser funktion och dysfunktion i sexualundervisningen på resursskolor för personer med intellektuella funktionsvariationer eller neuropsykiatriska funktionsvariationer. Texten beskriver även hur undervisning till gruppen behöver balanseras mellan deltagarnas olika möjligheter och begränsningar.

Uppsatsen visar på komplexiteten i att ge alla ungdomar utrymme att ges förutsättningar att bygga ömsesidiga relationer. Den belyser även vikten av att inte se sexualitet i grupper med funktionsvariationer som ett problem, utan som en rättighet. Slutligen uppmärksammar den välviljan som finns i lärarkollegiet och den oro som ungdomarna kan uppleva inför framtidens sociala spelplan."

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-09-28