Dela

Facebook Mail Twitter

Inloggningskrav för schemavisning

Under sommaren 2024 införs inloggningskrav med SH-konto för att visa delar av schemat i tjänsten TE Viewer (TimeEdit). De flesta påverkas inte men en del kommer behöva förbereda sig innan HT24 för att kunna hitta sin undervisningslokal eller prenumerera på ett schema. Se informationen nedan för att ta reda på vad som gäller för dig.

Ny student

Saknar SH-konto - Visa preliminärt schema

Eftersom du som student har rätt till tillgång till ett preliminärt schema vid första antagningsbeskedet kommer ett begränsat schema gå att nå utan inloggningskrav. I den versionen visas vilken tid och dag kursen har inplanerade undervisningstillfällen, men inte i vilken lokal eller vem som undervisar.

Många studenter får en länk till sitt schema i kallelsen inför kursstart. De länkarna kommer framöver endast att visa vilken tid och dag som kurserna har undervisning, all annan information så som lokal eller vem som undervisar har tagits bort. Det preliminära schemat finns dels för att presumtiva studenter ska kunna bilda sig en uppfattning om kursupplägget, dels för att studenter lättare ska kunna planera sin studietid och vardag. Det preliminära schemat kan komma att ändras innan kursen börjar.

Skaffat SH-konto - Visa schema och undervisningslokal

När du har registrerat dig på din kurs kan du hämta ut ditt SH-konto. Kontot är personligt och du behöver det för att nå högskolans systemresurser. När du har hämtat ut ditt SH-konto kan du se ditt schema inklusive lokal och lärare. Antingen i ditt kursrum på Studiewebben, eller när du loggat in i schemaingången ”Student” i TE Viewer.

Kom ihåg att även schemat som visas i inloggat läge kan komma att ändras fram tills kursstarten.

Länk till Studiewebben: https://bibl-app.sh.se/canvas-integration/idp Länk till annan webbplats.

Länk till TE Viewer: https://cloud.timeedit.net/sh/web/?en=t Länk till annan webbplats.

Befintlig student / personal

Hur påverkas Studiewebben?

Om du bara läser ditt schema i Studiewebben påverkas du inte. Där finns redan inloggningskrav med SH-konto och ditt schema kommer fortsätta visas där som vanligt.

Hur påverkas TE Viewer?

Tidigare fanns bara ingången Bokningssökning i TE Viewer. Den ersätts nu av tre nya ingångar, Preliminärt schema, Student och Personal. Student och Personal har inloggningskrav med SH-konto. För att logga in och visa ditt fullständiga schema klickar du på ingången som gäller dig. När du har loggat in med SH-konto fungerar allting som vanligt.

Prenumerera på schema

Prenumererar du på ett schema via ett schemaverktyg, till exempel Outlook eller iCal, behöver du logga in med SH-konto och skapa en ny prenumeration. Dina gamla prenumerationer kommer att sluta fungera under sommaren när begränsningen i det publika schemat aktiveras.

Så här gör du en schemaprenumeration

  1. Öppna TE Viewer. Länk: https://cloud.timeedit.net/sh/web/?en=t Länk till annan webbplats.
  2. Klicka på den ingången som passar dig (Preliminärt schema/Student/Personal)
  3. Sök fram ditt schema. Sök till exempel på en kurskod eller ditt namn.
  4. Klicka på prenumerera och välj det tidsformat som passar dig (rullande 4 veckor eller från nu och 6 månader framåt)
  5. Kopiera länken och importera den i ditt kalenderprogram.
Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-05-03