Dela

Facebook Mail Twitter

Stipendium för fältstudier under hösten 2024 - välkommen på informationsmöte 15 maj och ansök senast 31 maj

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendieprogram för fältstudier. Skriver du C- eller D-uppsats och vill göra fältstudier under hösten 2024? Den 15 maj kan du gå på ett informationsmöte på högskolan för att ta reda på mer.

Händer som håller i en mugg i en fåtölj

Genom MFS-programmet kan studenter åka under minst åtta veckor (56 dagar) till ett låg- eller medelinkomstland och samla in material till en uppsats eller ett examensarbete. En MFS ger dig internationell erfarenhet, nya perspektiv på ditt ämne och kunskap om svenskt utvecklingssamarbete.

MFS-stipendier är på 30 000 kr och kommer att kunna beviljas till fem studenter på Södertörns högskola som skriver C- och D-uppsats och vill göra fältstudier under hösten 2024.

Fältstudien ska relatera till något av de 17 globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030, samt till de sju prioriteringar som regeringen har fastställt för svenskt utvecklingssamarbete.

  1. Fattigdomsbekämpning genom jobbskapande, handel och utbildning
  2. Förbättrad hälsa för de allra mest utsatta
  3. Främja frihet och bekämpa förtryck
  4. Utökat och effektiviserat klimatbistånd
  5. Stärka kvinnors och flickors frihet och egenmakt
  6. Stärka synergier mellan bistånds- och migrationspolitiken
  7. Stärkt humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd

Praktisk information

Studenter som ska göra en MFS-studie behöver både en akademisk handledare vid Södertörns högskola och en kontaktperson i värdlandet. Den svenska handledaren är huvudansvarig för projektet och ansvarig för den akademiska handledningen. Den lokala kontaktpersonen hjälper till på plats, men utan att ha ansvar för innehållet i studien.

​​​​MFS-stipendier är endast tillgängliga för studenter som är svenska medborgare, har permanent uppehållstillstånd (PUT) eller är medborgare i andra nordiska länder och har varit folkbokförda i Sverige i minst ett år.

Den 15 maj hålls ett informationsmöte kl. 12-13 i MB503.

Utlysningen av stipendiet pågår fram till 31 maj och ansökan skickas till mfs@sh.se.

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendieprogram för fältstudier som administreras av Stockholms universitet. Mer information och en lista på möjliga värdländer finns på Minor Field Studies - fältstudier utomlands - Stockholms universitet Länk till annan webbplats.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-05-08