Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

Avdelningen svarar för att ge högkvalitativt stöd till ledning, fakultetsnämnd och institutioner och bidra till planering och utveckling av högskolans verksamhet samt vara samordnande och drivande i frågor där avdelningen kan bidrar med expertkunskap.

Avdelningens olika funktioner har till uppgift att vara väl insatta i de lagar och förordningar som styr utbildning, forskning, samverkan och myndigheter. Avdelningens uppdrag är också att initiera utveckling eller förändring, handlägga aktuella ärenden, genomföra uppföljningar och utredningar utifrån högskolans behov.

Avdelningen ansvarar för följande verksamhetsområden:

  • Administrativt stöd
  • Arkiv och registratur
  • Forskarutbildning
  • Forskningsfinansiering och forskningskommunikation
  • Grundutbildning
  • Hållbar utveckling och miljö
  • Kvalitet och kvalitativ uppföljning
  • Samverkan och innovation
  • Utredning

Kontakt

Avdelningschef Catarina Ludwig
E-post catarina.b.ludwig@sh.se

Personal