Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen arbetar med högskolans externa och interna kommunikation.

Inom avdelningen arbetar vi med extern och intern kommunikation, högskolans övergripande marknadsföring och studentrekrytering, presstjänst och pressbevakning samt med forskningskommunikation och utbildnings- och samverkansinformation. Event och projektstöd är en funktion inom avdelningen som hjälper till och anordnar möten, konferenser och utställningar och ansvarar i samband med det för möblering, logistik och teknik. Vi arbetar också med utveckling och administration av högskolans webbplatser och är systemägare för dem. Inom avdelningen arbetar vi även med att stärka, vårda och skydda högskolans profil och varumärke, med rådgivning och kommunikationsplanering samt med översättning till engelska.

Kommunikationspolicy för Södertörns högskola [pdf-fil, 384 kB] Pdf, 383.8 kB.

Välkommen att kontakta oss!

Presstjänst
Tipsa om nyheter och information: nyhetstips@sh.se
Webbplatsen: webbutveckling@sh.se
Event och projektstöd: event@sh.se