Generell beskrivning av SAML2 WebSSO

Tjänsten innefattar autentisiering av användare som har en elektronisk identitet på Södertörns högskola, samt attributöverföring gällande den autentiserade användaren. Södertörns högskola är medlem i SWAMID, den svenska identitetsfederationen för forskning och högre utbildning. Tjänsten är uppsatt i enlighet med SWAMIDs policy och övriga regler och riktlinjer som fastställts av SWAMID.

Policy för personlig integritet

Tjänsten följer den policy för hantering av personuppgifter https://www.sh.se/samverka--mot-sodertorn/strategier-ekonomi-och-kvalitet/behandling-av-personuppgifter som fastställts av Södertörns högskola, i enlighet med svensk lagstiftning.

Tjänsten och dess begränsningar

Södertörns högskola garanterar en tillgänglighet till tjänsten som stämmer överens med Södertörns högskolas krav och förväntningar. Processen för utdelande, avslutande och underhåll av elektroniska identiteter vid Södertörns högskola finns här https://www.sh.se/student/hur-gor-jag/sh-konto. Södertörns högskola följer SWAMIDs rekommendationer för utlämning av attribut, baserad på entitetskategorier. Södertörns högskola förbehåller sig att i kommunikation med en tjänsteutgivare förändra faktiskt utgivna attribut, oavsett vad som rekommenderas av SWAMID gällande den entitetskategori som tjänsteutgivaren har placerats i.

Servicedesk och supportfrågor

För frågor och felanmälan gällande Södertörns högskola och dess SAML2 WebSSO-tjänst hänvisas till följande lokala supportkanaler

Tfn: 08-608 40 00
E-post: info@sh.se
Webb: https://www.sh.se/student/mojligheter-resurser--rattigheter/infocenter

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-03-01