Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande
Student

Infocenter

Infocenter - Ditt stöd i vardagen! Infocenter finns till för att du enkelt och snabbt ska kunna få den hjälp du behöver i din studievardag.

Vad för hjälp kan jag få i Infocenter?

I Infocenter kan du få hjälp med bland annat:

  • Få svar på allmänna frågor
  • Få hjälp kring ditt SH-kort
  • Låna AV-utrustning·
  • Hämta rättade hemtentor och uppgifter
  • Hämta och lämna in blanketter, exempelvis blankett för tillgodoräknande, studieuppehåll eller omregistrering
  • Få svar på frågor om Studiewebben
  • Köpa profilprodukter

Besök Infocenter
MD 5 (entréplan) i Moas båge
Telefon: 08-608 40 00
E-post: info@sh.se

Öppettider
måndag-fredag 9.00-15.00

Avvikande öppettider
Stängt skärtorsdag 9/4

I Infocenter kan du också träffa studentkåren och om du har ett bokat samtal med Studie- och karriärvägledare, International Office eller kurator hålls det i ett av Infocenters samtalsrum. Om du ska lämna in en hemtenta eller inlämningsuppgift så lämnar du det i din institutions brevlåda utanför Infocenter. 

När du mejlar till oss hamnar ditt ärende i högskolans ärendesystem, Moa. Du kan som student själv följa dina ärenden i självbetjäningsportalen. Du loggar in med dina vanliga inloggningsuppgifter.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-04-03