Studieuppehåll & studieavbrott

Vill du avbryta dina studier eller ta en paus ifrån studierna? För att göra detta behöver du fylla i en blankett i högskolans Infocenter. Vill du diskutera din studiesituation kan du alltid vända dig till en studie- och karriärvägledare.

Har du bestämt dig för att ta en paus från dina studier?

För att beviljas ett uppehåll med platsgaranti så behöver du ha särskilda skäl. Det är inte säkert att uppehåll med platsgaranti kan beviljas för den period du önskar, eftersom att alla kurser inte ges varje termin. Kontakta ditt utbildningsprogram eller kurs för mer information. Läs mer i Rättigheter och SkyldigheterPDF under "11.3 Studieuppehåll med platsgaranti".

Om du inte har ett särskilt skäl så som det beskrivs i dokumentet Rättigheter och skyldigheter kan du fortfarande ta ett uppehåll men då är det inte garanterat att du har en plats på utbildningen när du vill ta upp dina studier igen.

När du har tagit ditt beslut vänder du dig till högskolans Infocenter för att hämta en blankett. Du fyller sedan i den och lämnar den åter till Infocenter.

Har du bestämt dig för att avbryta dina studier?

När du väl har tagit ditt beslut vänder du dig till högskolans Infocenter för att hämta en blankett. Du fyller sedan i den och lämnar åter den till Infocenter

Om du vill diskutera din studiesituation får du gärna vända dig till en studie- och karriärvägledare innan du tar ett beslut.

CSN

Glöm inte att anmäla till CSN om du tar ett studieuppehåll eller avbryter dina studier så att du slipper bli återbetalningsskyldig. Du har nämligen enbart rätt till studieersättning under tiden du studerar.

På CSN:s hemsida kan du läsa mer om avbrott och uppehåll i studiernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster