Studieuppehåll & studieavbrott

Vill du avbryta dina studier eller ta en paus ifrån studierna? Här följer information om vad du behöver göra.

Sidans information är under uppdatering. Har du frågor kan du kontakta info@sh.se eller läs avsnitt 11 av Rättigheter, skyldigheter och säkerhet.

Har du bestämt dig för att ta en paus från dina studier?

För att beviljas ett studieuppehåll med platsgaranti så behöver du ha särskilda skäl för detta, du kan läsa mer om vad som gäller i Studenters rättigheter och skyldigheter Öppnas i nytt fönster..

Platsgaranti gäller endast om de kurser som du ska läsa inom din utbildning finns tillgängliga den period du önskar återkomma till studierna samt att du meddelat din utbildning att du vill återuppta dina studier senast 15 april inför kommande hösttermin eller senast 15 oktober för kommande vårtermin. Läser du ett program som startar en gång per år behöver ett studieuppehåll vanligen vara minst ett år. Kontakta ditt utbildningsprogram eller kurs för mer information.

Om du inte har ett särskilt skäl så som det beskrivs i dokumentet Rättigheter och skyldigheter kan du fortfarande ta ett studieuppehåll men detta blir då utan platsgaranti och du kan då återkomma till studierna enbart i mån av plats till önskad period.

Om du vill ansöka om studieuppehåll med platsgaranti fyller du i denna blankett Pdf, 1.3 MB. och mejlar den till kursens eller programmets funktionsmejladress, alternativt till info@sh.se.

Har du bestämt dig för att avbryta dina studier?

Att avbryta studierna innebär att du helt avsäger dig din plats på kurs eller program.

Tre veckor in på programstart eller kursstart kan du göra ett så kallat tidigt studieavbrott. Gör du studieavbrott efter de första tre veckorna på kurs eller program gör du ett studieavbrott. Du kan läsa mer om skillnaderna i Rättigheter och Skyldigheter Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster. under "11.5 Studieavbrott” 

Om du vill göra studieavbrott meddelar du ditt ämne/utbildningsadministratör via mejl alternativt skriver till info@sh.se och meddelar det.

Om du vill diskutera din studiesituation får du gärna vända dig till en studie- och karriärvägledare innan du tar ett beslut.

CSN

Glöm inte att anmäla till CSN om du tar ett studieuppehåll eller avbryter dina studier så att du slipper bli återbetalningsskyldig. Du har nämligen enbart rätt till studieersättning under tiden du studerar.

På CSN:s hemsida kan du läsa mer om avbrott och uppehåll i studierna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.