Tillgodoräknande

Har du läst en kurs vid ett annat lärosäte som du tycker motsvarar delar av den utbildning du studerar hos oss? Eller har du läst en kurs eller flera utomlands och vill ha dessa i ditt examensbevis? Då kan du ansöka om att få dessa tillgodoräknade.

Om du har avslutat en kurs eller kurser vid ett annat lärosäte i Sverige som du vill ha med i ditt examensbevis behöver dessa inte tillgodoräknas. De infogas i ditt examensbevis utan tillgodoräknande.

Om du däremot läst en kurs eller flera som du anser motsvarar en del eller flera av den utbildning som du studerar hos oss kan du ansöka om tillgodoräknande. Detta för att du inte ska behöva studera något som du redan har motsvarande kunskaper eller färdigheter i.

Har du läst en kurs eller fler utomlands och vill ha dessa i ditt examensbevis måste de först registreras som tillgodoräknade i Ladok.

Ett tillgodoräknande är beslut om att viss utbildning, kunskaper eller färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet får ingå i kurs eller examen. I högskoleförordningen 6 kap. 6–8 §§ finns bestämmelser om tillgodoräknande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Paragraf 7 § innefattar även tillgodoräknande med hänvisning till reell kompetens. Det betyder att du kan söka om tillgodoräknande på den samlade kompetens du har, oavsett hur du har skaffat den och oavsett om du har formella bevis på den eller inte. För mer information rörande ansökan om tillgodoräknande av reell kompetens, ta kontakt med en studievägledare på Studentavdelningen.

Regler och rutiner för tillgodoräknande vid Södertörns högskola:

Regler för tillgodoräknande vid Södertörns högskolaPDF

Rutiner för ansökan och handläggning av tillgodoräknandenPDF

Så ansöker du om tillgodoräknande:

Ska du studera utomlands?

Inför dina utlandsstudier kan du söka om Learning Agreement. Se blanketten nedan:

Learning Agreement - ansökningsblankett, ett förhandsbeslut inför dina utlandsstudier.PDF

Har du redan fått ett godkänt Learning Agreement? Om du vill göra någon ändring i den godkända ansökan fyll i blanketten nedan:

Changes to the original agreed study programme - learning agreementPDF

Har du studerat utomlands?

Efter dina ulandsstudier ska du ansöka om tillgodoräknande. Fyll i blanketten nedan:

Tillgodoräkning av utländska högskolestudier eller breddningsstudierPDF

Har du ett Learning Agreement lämnar du din ansökan om tillgodoräknande till den som fattade beslut om Learning Agreement:

Är du osäker på vem som ska fatta beslutet inför och efter dina utlandsstudier?

Se tabellen över vem som beslutar vad när det gäller tillgodoräknande.PDF

Högskolans adress:

Södertörns högskola
(Skriv namn på institution eller person)
141 89 HUDDINGE

Har du studerat vid ett annat svenskt lärosäte? Fyll i blanketten nedan.

Ansökan om tillgodoräkning inom Sverige, på svenska och engelska inkl. beslutsblankettPDF

Högskolans adress:

Södertörns högskola
(Skriv namn på institution eller person)
141 89 HUDDINGE

En beskrivning av en modell för bedömning av reell kompetens:

En modell för högskolans studenter vid ansökan om tillgodoräknande av reell kompetens, studentdokumentPDF

Fyll i blanketten nedan:

Ansökan om tillgodoräknande av tidigare yrkeserfarenhet inklusive beslutsbilaga och informationPDF

Högskolans adress:

Södertörns högskola
(Skriv namn på institution eller person)
141 89 HUDDINGE