Tillgodoräknande

Har du läst en kurs vid ett annat lärosäte som du tycker motsvarar delar av den utbildning du studerar hos oss? Eller har du läst en kurs eller flera utomlands och vill ha dessa i ditt examensbevis? Då kan du ansöka om att få dessa tillgodoräknade.

Har du som student läst vissa kurser vid ett svenskt eller utländskt lärosäte med godkänt resultat har du rätt att tillgodoräkna dig dessa i en högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller inte om det är väsentlig skillnad mellan kurserna. Vid en ansökan om tillgodoräknande görs alltid en individuell prövning.

Även utbildning utanför högskoleområdet och kunskaper och färdigheter som du förvärvat i yrkesverksamhet kan prövas för tillgodoräknande. Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier regleras i högskoleförordningen.

Endast den som är student kan komma ifråga för tillgodoräknande. Med student menas den som är antagen till och bedriver högskoleutbildning vid Södertörns högskola.

Kurser från andra svenska högskolor eller universitet kan i vissa fall ingå i en generell examen utan något särskilt tillgodoräknande, förutsatt att utbildningsplanen eller de lokala examensreglerna ger utrymme för det.

I en examen får en kurs inte ingå samtidigt med en annan kurs med helt eller delvis likartat innehåll.

Regler och rutiner för tillgodoräknande vid Södertörns högskola:

Regler för tillgodoräknande vid Södertörns högskolaPDF

Rutiner för ansökan och handläggning av tillgodoräknandenPDF

Så ansöker du om tillgodoräknande:

Ska du studera utomlands?

Inför dina utlandsstudier kan du söka om Learning Agreement. Se blanketten nedan:

Learning Agreement - ansökningsblankett, ett förhandsbeslut inför dina utlandsstudier.PDF

Har du redan fått ett godkänt Learning Agreement? Om du vill göra någon ändring i den godkända ansökan fyll i blanketten nedan:

Changes to the original agreed study programme - learning agreementPDF

Har du studerat utomlands?

Efter dina utlandsstudier ska du ansöka om tillgodoräknande. Fyll i blanketten nedan:

Tillgodoräkning av utländska högskolestudier eller breddningsstudierPDF

Application for the transfer of credits from foreign higher educationPDF

Har du ett Learning Agreement lämnar du din ansökan om tillgodoräknande till den som fattade beslut om Learning Agreement:

Är du osäker på vem som ska fatta beslutet inför och efter dina utlandsstudier?

Se tabellen över vem som beslutar vad när det gäller tillgodoräknande.PDF

Högskolans adress:

Södertörns högskola
(Skriv namn på institution eller person)
141 89 HUDDINGE

Har du studerat vid ett annat svenskt lärosäte? Fyll i blanketten nedan.

Ansökan om tillgodoräkning inom Sverige, på svenska inkl. beslutsblankettPDF

Högskolans adress:

Södertörns högskola
(Skriv namn på institution eller person)
141 89 HUDDINGE

Information om ansökan av reell kompetens inom utbildningPDF

Fyll i blanketten nedan:

Ansökan om tillgodoräknande av annan utbildning / tidigare yrkeserfarenhet / reell kompetensPDF

Högskolans adress:

Södertörns högskola
(Skriv namn på institution eller person)
141 89 HUDDINGE