Tillgodoräknande

Har du läst en kurs vid ett annat lärosäte som du tycker motsvarar delar av den utbildning du studerar hos oss? Eller har du läst en kurs eller flera utomlands och vill ha dessa i ditt examensbevis? Då kan du ansöka om att få dessa tillgodoräknade.

Har du som student läst vissa kurser vid ett svenskt eller utländskt lärosäte med godkänt resultat har du rätt att tillgodoräkna dig dessa i en högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller inte om det är väsentlig skillnad mellan kurserna. Vid en ansökan om tillgodoräknande görs alltid en individuell prövning.

Även utbildning utanför högskoleområdet och kunskaper och färdigheter som du förvärvat i yrkesverksamhet kan prövas för tillgodoräknande. Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier regleras i högskoleförordningen.

Endast den som är student kan komma ifråga för tillgodoräknande. Med student menas den som är antagen till och bedriver högskoleutbildning vid Södertörns högskola.

Kurser från andra svenska högskolor eller universitet kan i vissa fall ingå i en generell examen utan något särskilt tillgodoräknande, förutsatt att utbildningsplanen eller de lokala examensreglerna ger utrymme för det.

I en examen får en kurs inte ingå samtidigt med en annan kurs med helt eller delvis likartat innehåll.

Regler och rutiner för tillgodoräknande vid Södertörns högskola:

Regler för tillgodoräknande vid Södertörns högskola Pdf, 278.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Rutiner för ansökan och handläggning av tillgodoräknanden Pdf, 227.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Så ansöker du om tillgodoräknande:

Ska du studera utomlands?

Inför dina utlandsstudier kan du söka om Learning Agreement. Se blanketten nedan:

Learning Agreement - ansökningsblankett, ett förhandsbeslut inför dina utlandsstudier. Pdf, 276.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Har du redan fått ett godkänt Learning Agreement? Om du vill göra någon ändring i den godkända ansökan fyll i blanketten nedan:

Changes to the original agreed study programme - learning agreement Pdf, 275.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Har du studerat utomlands?

Efter dina utlandsstudier ska du ansöka om tillgodoräknande. Fyll i blanketten nedan:

Tillgodoräkning av utländska högskolestudier eller breddningsstudier Pdf, 302.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Application for the transfer of credits from foreign higher education Pdf, 305.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Har du ett Learning Agreement lämnar du din ansökan om tillgodoräknande till den som fattade beslut om Learning Agreement.

För dig som studerat utomlands – bifoga ditt intyg digitalt i Student-Ladok!

I Student-Ladok finns menyvalet; Utländska meriter, där du kan hämta dina meriter som ett intyg med dina kurser och importera intyget till Ladok, (via tjänsten Emrex). För tillfället är det ett fåtal länder och lärosäten som ingår i tjänsten.

När ditt intyg har importerats till Ladok, behöver du inte bifoga ditt intyg tillsammans med din tillgodoräknandeansökan.

Du kommer inte att se dina importerade meriter i Ladok förrän din tillgodoräknandeansökan är beviljad och tillgodoräknandet registrerat i Ladok. Läs mer om Emrex Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Länder och lärosäten som är med i Emrex

Sverige samtliga lärosäten
Norge samtliga lärosäten
Finland samtliga lärosäten
Holland samtliga lärosäten
Kroatien samtliga lärosäten
Polen flertalet lärosäten
Tyskland vissa lärosäten
Italien vissa lärosäten

Är du osäker på vem som ska fatta beslutet inför och efter dina utlandsstudier?

Se tabellen över vem som beslutar vad när det gäller tillgodoräknande. Pdf, 298.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Högskolans adress:

Södertörns högskola
(Skriv namn på institution eller person)
141 89 HUDDINGE

Har du studerat vid ett annat svenskt lärosäte? Fyll i blanketten nedan.

Ansökan om tillgodoräkning inom Sverige, på svenska inkl. beslutsblankett Pdf, 254.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Högskolans adress:

Södertörns högskola
(Skriv namn på institution eller person)
141 89 HUDDINGE