Student

Nationellt och lokalt ansvar för kvalitetssäkring

Lärosätena och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har gemensamt ansvar för att verksamheten på högskolor och universitet ska hålla hög kvalitet. Det innebär att kvalitetssäkring bedrivs både av lärosätena själva och av UKÄ.

Av högskolelagen (1 kap. 4 §) framgår att lärosätena har ansvar för att utbildning och forskning håller hög kvalitet och att kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för personal och studenter.

Även inom högskolan är kvalitetsansvaret fördelat mellan olika instanser och aktörer.

En grundläggande förutsättning för kvalitetsarbetet är de lagar, regler och system som högskolan har att förhålla sig till – högskolelag, högskoleförordning, det nationella kvalitetssäkringssystemet, övrig relevant lagstiftning och reglering på högskoleområdet och som rör högskolan som myndighet samt högskoleinterna dokument som delegationsordning, policyer, riktlinjer, uppdragsbeskrivningar, strategi- och måldokument m.m. Hänsyn ska även tas till ESG 2015 (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area).

Det nu gällande nationella kvalitetssäkringssystemet (för perioden 2017 – 2022) består av fyra komponenter: granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, utbildningsutvärderingar, prövningar av examenstillstånd och tematiska utvärderingar. Se UKÄ:s hemsida för ytterligare information om det nationella kvalitetssäkringssystemet. Där finns även ”Högskolekollen” där underlag för samtliga av UKÄ:s utvärderingar m.m. går att nå.

Länkar
Högskolelag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Högskoleförordning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ESG Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
UKÄ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ENQA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-08-09