Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåret 2016/2017 och läsåret 2017/2018. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Vilken behörighet har du?

Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Program

På grundnivå erbjuder Södertörns högskola treåriga kandidatprogram och lärarutbildning med interkulturell profil. På avancerad nivå ges både ettåriga magister- och tvååriga masterprogram.

Till höger hittar du filtreringsfunktioner som hjälper dig att söka fram det program som passar just dig. För att läsa mer om ett program klickar du på dess namn. Under anmälningsfakta ser du om anmälan är öppen, när anmälan öppnar eller om ett tillfälle är inställt.

För dig med gymnasieexamen 2014 eller senare, håll muspekaren över behörighetsikonerna eller klicka på programmets namn för att se motsvarande behörigheter.

Program Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning företagsekonomi HT17 180 hp MaCShA
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning journalistik HT17 180 hp HiAShA
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap HT17 180 hp EnBShA
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning arkeologi HT17 180 hp
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning etnologi HT17 180 hp
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning historia HT17 180 hp
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning idéhistoria HT17 180 hp
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning konstvetenskap HT17 180 hp
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap HT17 180 hp
Ekonomi, teknik och design HT17 180 hp MaCShA
Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi HT17 180 hp MaCShA
Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi HT17 180 hp EnBMaCShA
Entreprenörskap, innovation och marknad HT17 180 hp EnBShA Inr
Estetikprogrammet HT17 180 hp HiAShA
Europaprogrammet, ämnesinriktning etnologi HT17 180 hp
Europaprogrammet, ämnesinriktning offentlig rätt HT17 180 hp HiAShA
Europaprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap HT17 180 hp
Europaprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap HT17 180 hp EnBShA
Förskollärarutbildning med interkulturell profil VT17VT18 210 hp EnBNkAShA
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad VT17HT17VT18 210 hp NkAShA Di
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem HT17 180 hp EnBNkAShA
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad VT17VT18 180 hp NkAShA Di
Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6 HT17 240 hp EnBMaBNkAShA
Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 VT17HT17 240 hp EnBMaBNkAShA
Interkulturellt företagande, inriktning etnologi HT17 180 hp MaCShA
Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi HT17 180 hp MaCShA
Interkulturellt företagande, inriktning religionsvetenskap HT17 180 hp MaCShA
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning etnologi HT17 180 hp
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning historia HT17 180 hp
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning offentlig rätt HT17 180 hp HiAShA
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning religionsvetenskap HT17 180 hp
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning sociologi HT17 180 hp
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning statsvetenskap HT17 180 hp EnBShA
Internationella ekonomprogrammet HT17 180 hp MaCShA
IT, medier och design HT17 180 hp
Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi VT17HT17VT18 180 hp HiAShA
Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia VT17HT17VT18 180 hp HiAShA
Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria VT17HT17VT18 180 hp HiAShA
Journalistik med samhällsstudier - inriktning människa och miljö HT17 180 hp MaCNkBShA
Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi VT17HT17VT18 180 hp EnBMaCShA
Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap VT17HT17VT18 180 hp HiAShA
Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi VT17HT17VT18 180 hp EnBShA
Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap VT17HT17VT18 180 hp EnBShA
Journalistik och multimedia VT17HT17VT18 180 hp EnBMaBShA
Kommunikatörsprogrammet VT17HT17VT18 180 hp
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan HT17 90 hp Inr
Konst, kultur och ekonomi HT17 180 hp MaCShA
Logistik och ekonomi HT17 180 hp MaCShA
Management med IT HT17 180 hp MaCShA
Medier, engelska och globalisering VT17VT18 180 hp EnBShA
Medievetarprogrammet HT17 180 hp EnBShA
Miljö och utveckling VT17HT17VT18 180 hp MaBNkBShA
Personalvetarprogrammet, inriktning psykologi HT17 180 hp
Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi HT17 180 hp
Polisprogrammet HT17VT18 2,5 år Övr
Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot opinionsbildning VT17VT18 180 hp
Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning HT17 180 hp
Socialt arbete med storstadsprofil VT17HT17VT18 180 hp MaBShA
Spelprogrammet - inriktning grafik HT17 180 hp EnB
Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting HT17 180 hp EnBMaC
Sport Management HT17 180 hp MaCShA
Turismprogrammet HT17 180 hp Inr
Utveckling och internationellt samarbete HT17 180 hp EnBShA
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan HT17 300-330 hp EnB Inr