Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.selänk till annan webbplats.

Avancerad makroekonomi

Behörighetskrav:

Kandidatexamen i nationalekonomi samt Engelska B, eller motsvarande.

Urval:

Mellan 30 och 285 högskolepoäng