Aula

Climate change and sustainability transformation

Kurs

Klimatförändringar och hållbarhetsomställning

7.5 hp

Vår

100%

Campus

Read more about the course in the syllabuses.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.