Vad ingår?

Stimulerar kritiskt tänkande och problemlösning

Under kursen får du närkontakt med originaltexter och nutida kommentarer. Du får även fördjupa dig i flertalet texter som hämtats från aktuell forskning. Kursen stimulerar både till kritiskt tänkande och problemlösning.

Kursen är på heltid och undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.