Aula

Kultur och politik

Kurs

Kultur och politik

7.5 hp

Vår

100%

Campus

Läs mer om kursen i kursplanen.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.