Aula

Literature, Culture, and Society

Kurs

Literature, Culture, and Society

7.5 hp

The course explores specific interactions between social and cultural change in the English-speaking world and the development of literary forms since the nineteenth century. 

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.