Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Literature, Culture, and Society

Behörighetskrav:

Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i huvudområdet engelska med litteraturvetenskaplig inriktning eller motsvarande samt gymnasiekurs Engelska 6, eller motsvarande (se universityadmissions.se för internationellt erkända test och testresultat som motsvarar engelska 6).

Urval:

Mellan 30 och 285 högskolepoäng